1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2313 Jørund Halvdan Eggen - Omlegging av taket på Fæby gård
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av taket på Fæby gård
les mer>>P 2312 Karianne Klaveness og Andreas Holmen - Utbedring av tømmerlåven på Øvre Vilberg gård
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av låve ved Øvre Vilberg gård
les mer>>P 2310 Sameiet Lillegården - Innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården
les mer>>P 2309 Lierne kommune - Kompetansehevingskurs i takrestaurering
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kompetansehevingskurs i takrestaurering
les mer>>P 2307 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Tjærebreing av Finnesloftet på Voss
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 63.600 til tjærebreing av Finnesloftet på Voss
les mer>>P 2306 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Tjærebreing av Holdhus gamle kirke
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 42.600 til tjærebreing av Holdhus gamle kirke
les mer>>P 2304 Eidskog Røde Kors - Etablering av vannredningsgruppe
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 88.000 øremerket personlig utstyr
les mer>>P 2303 Sameiet Osloveien 6 - Sikring og restaurering av balkonger, damehoder og ornamentikk
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring og restaurering av balkonger, damehoder og ornamentikk ved Osloveien 6
les mer>>P 2281 Miljøvernprisen 2014 - Bærekraftige liv på Landås
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Bærekraftige liv på Landås med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv på Landås i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2280 Erkjentlighetsprisen 2014 - Stine Sofies Stiftelse
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Stine Sofies Stiftelse med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Ada Sofie Austegård fra Stine Sofies Stiftelse i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss