1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1172 Stiftelsen Nordmøre museum - Brannvarslingsanlegg på Alfheim
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 10.000 til brannvarslingsanlegg på Alfheim i Grødalen.
les mer>>P 1171 Stiftelsen Losskøyta Frithjof II - masteprosjekt
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr 38.000 til håndverksmessig bearbeidelse av ny mast for losskøyta Frithjof II.
les mer>>P 1170 Gammelbutikken på Eggum - restaurering.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 75.000 til restaurering av Gammelbutikken på Eggum tilbake til stil fra 1875.

les mer>>P 116 Ulefos Hovedgaard - Sikringstiltak
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 121.500 til sikringstiltak.
les mer>>P 1169 Eggaodden Skole v/Eldbjørg Raknes - restaurering av pipe og skorstein.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til ferdigrestaurering av pipe og skorstein + nye vinduer ved Eggaodden Skole, Sjøbygda, Selbu.


les mer>>P 1168 Nordvika v/Steinar Nordvik - istandsetting av fjellgård.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til restaurering og istandsetting av fjellgården Nordvika ved Valnesvannet i Bodø kommune.

les mer>>P 1167 M/K Terje v/Terje Midtun - redningsutstyr
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 27.807 til innkjøp av redningsutstyr til M/K Terje.

les mer>>P 1166 Stiftelsen Uthaugsgården - utskifting av blikktak
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 70.000 til utskifting av blikktaket på driftsbygningen på Museet Uthaugsgården.
les mer>>P 1165 Miljøvernprisen 2009 - Norges Naturvernforbund
15.10.09
... ble på styremøte 15. oktober tildelt Norges Naturvernforbund med kr. 300.000. Prisen ble overrakt generalsekretær Jan Thomas Odegard, på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009.
les mer>>P 1164 Skadevernprisen for 2009 - Norges Røde Kors Hjelpekorps
15.10.09
... ble på styremøte 15. oktober tildelt Norges Røde Kors Hjelpekorps med kr. 300.000. Prisen ble overrakt nestleder Lars-Otto Laukvik, på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009.
les mer>>Totalt 2992 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss