1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 348 Holmøy Arbeidsskule
28.08.01
... fikk innvilget kr. 250.000 i støtte til sikring av Holmøy Arbeidsskule med prosjektet "Bevaring og utvikling".
les mer>>P 347 Trondhjems Hospital
28.08.01
... fikk innvilget kr. 50.000 til meromkostninger som følge av tiltak for å sikre kulturminner ved rehabiliteringen av Sandgaten 61.
les mer>>P 346 Herøy Kystmuseum - Herøy Gard - varslingsanlegg
28.08.01
... fikk innvilget kr. 150.000 til installering av varslingsanlegg på Herøy Gard.
les mer>>P 345 Lista Museum - Brann- og tyverisikring
11.06.01
... ble innvilget kr. 87.074 i støtte til egenfinansiering av brann- og tyverisikring.
les mer>>P 3452 Rissa kommune og bryggeeiere - Brannsikring av Råkvåg bryggerekke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3451 Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet – Fullføring av doktorgradsprosjekt om mekanismer ved utvikling av kreft
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 750.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 344 Kistefos-Museet
11.06.01
... . fikk innvilget kr. 600.000 til sikring og diverse bygningsmessige utbedringer.
les mer>>P 3449 Iver Skrefsrud – Gjenoppbygge dekket på motor-seilbåten O´Linda
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3448 Marie Richter – Restaurering av taket på Hov gård
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3447 Stiftelsen Steinhuset på Gran – Brannsikring
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss