1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3262 - Steigen Kystlag - Prosjektet «Den gamle skipsleia»
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3265 - Indre Ofredal Vener - Istandsetting av oppgangsag ved anlegget i Indre Ofredal, Årdal kommune
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2279 Skadevernsprisen for 2014 - Stiftelsen Bogstad Gård
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Stiftelsen Bogstad Gård med kr. 500.000. Prisen ble overrakt Birgitte Espeland fra Bogstad gård i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2280 Erkjentlighetsprisen 2014 - Stine Sofies Stiftelse
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Stine Sofies Stiftelse med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Ada Sofie Austegård fra Stine Sofies Stiftelse i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2281 Miljøvernprisen 2014 - Bærekraftige liv på Landås
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Bærekraftige liv på Landås med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv på Landås i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2711 Skadevernprisen for 2015 - Fortidsminneforeningen
29.10.15
... ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Fortidsminneforeningen med kr. 1.000.000. Prisen ble overrakt Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2712 Erkjentlighetsprisen 2015 - Jødisk Museum
29.10.15
... ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Jødisk Museum med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Sidsel Levin fra Jødisk Museum i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2713 Miljøvernprisen 2015 - Det norske Hageselskap
29.10.15
... ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Det norske Hageselskap med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Tron Hirsti fra Det norske Hageselskap i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 3002 Skadevernprisen for 2016 - Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus
20.10.16
... ble i styremøte 20. oktober 2016 tildelt Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus med kr. 400.000. Prisen ble overrakt Hans Christian Sylvester-Jensen og Ragnvald Brekke fra Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 3003 Miljøvernprisen 2016 - Forbundet Kysten
20.10.16
... ble i styremøte 20. oktober 2016 tildelt Forbundet Kysten med kr. 400.000. Prisen ble overrakt Asgeir Svendsen og Tuva Løkse fra Forbundet Kysten i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss