1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 227 Labromuseene
22.02.00
... fikk innvilget kr. 260.000 til brann- og tyverisikring av 3 bygninger
les mer>>P 2279 Skadevernsprisen for 2014 - Stiftelsen Bogstad Gård
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Stiftelsen Bogstad Gård med kr. 500.000. Prisen ble overrakt Birgitte Espeland fra Bogstad gård i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2276 Sollerudstrand skole - Riving og montering av spanter, bunnstokker og garnering i maskinrom på Skoleskipet dyrafjeld
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til riving og montering av spanter, bunnstokker og garnering i maskinrom på Skoleskipet Dyrafjeld
les mer>>P 2273 Berit Marie Spillum - Restaurering av stuetak - Halsan Østre
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av stuetak på Halsan østre
les mer>>P 2272 Maritastiftelsen - kafeen og Marita Women
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til drift av Maritakafeen og Marita Women for 2014
les mer>>P 2271 Maritastiftelsen - Maritafestival
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til Maritafestivalen
les mer>>P 2270 Håkon Fiskvik - Istandsetting av Mastue ved Munkeby
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til istandsetting av Mastue ved Munkeby
les mer>>P 226 Kirkens Bymisjon Bergen
23.03.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til prosjekt Felix, kr. 240.000 til et Nærmiljøprosjekt og kr. 250.000 til et Varmestue-prosjekt.
les mer>>P 2268 Tresfjord Museum - Flytting av gammelt naust for oppbevaring av en åttringsmodell
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til flytting av gammelt naust til tresfjord Bygdemuseum
les mer>>P 2267 Ellinor Hamsuns legat til Nørholms bevarelse - Sikring og bevaring av Dikterstuen på Nørholm
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sikring og bevaring av Dikterstuen på Nørholm
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss