1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1461 Thomasgaarden v/Tone Hjertenes - Omlegging av tak
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 95.000 til omlegging av to tak samt til rømningsveier og brannsikring.


les mer>>P 1462 Tranøy kystlag - M/K Senjapynt - Reparasjon av skader i skroget
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til reparasjon av skader i skroget på M/K Senjapynt.


les mer>>P 1463 Bogstad Gård - Reparasjon av taket
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 530.000 til reparasjon av taket på Bogstad Gård.
les mer>>P 1464 Stiftelsen KIM-senteret - Kjøpmannsgata 33 - Utbedring av det elektriske anlegget
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til utbedring av det elektriske anlegg i brygga i Kjøpmannsgata 33 i Trondheim.


les mer>>P 1465 Stiftelsen Våle Prestegård - Utbedring av elektrisk anlegg i driftsbygningen
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til utbedring av elektrisk anlegg i driftsbygningen ved Våle Prestegård.


les mer>>P 1466 Gratangen kystlag - Redningsutstyr for Straumnes
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 60.000 til redningsutstyr for Straumnes.
les mer>>P 1467 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - Sikring av 4 forhold
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 sikring av 4 forhold i Koboltgruvene.
les mer>>P 1468 Grøna – Per Idar Vingebakken - Rehabilitering av hovedbygning - 1. byggetrinn
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til rehabilitering av hovedbygningen på Grøna – 1. byggetrinn.
les mer>>P 1469 Norsk Kulturarv - Aktivt informasjonsarbeid
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til aktivt informasjonsarbeid i f.b.m. “Ta et Tak”.


les mer>>P 1471 A Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Sertifisering av redningsflåter
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 35.000 til serifisering av redningsflåter for M/S Gamle Helgeland.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss