1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 98 Sygard Grytting
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 190.700 til sikring av middelalderloftet på Sygard Grytting.
les mer>>Birkenes Bygdemuseum - Birkenes kommune
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 20.000 til sikringstiltak ved Birkenes Bygdemuseum.
les mer>>P 95 Stiftelsen Nordmøre museum - Brann- og tyverisikring
24.11.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget et tillegg på kr. 14.680 til brann- og tyverisikring i deler av museets anlegg.
les mer>>P 91 Kvikne kirke - Tynset kommune
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 375.000 til sikring av Kvikne kirke.
les mer>>P 92 Østfoldmuseene, avd. Stiftelsen Fredrikstad museum - Elingaard herregård - Sikringstiltak
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 100.000 til sikringstiltak på Elingaard Herregård.
les mer>>P 90 Aalesunds Museum - Sikring av Ålesunds eldste bygning
17.09.97
... fikk på styremøte 17. september 1997 innvilget kr. 200.000 til sikring av Ålesunds eldste bygning.
les mer>>P 76 Kystmuseet i Sogn og Fjordane
03.06.97
... fikk på styremøtet 15. januar og 3. juni 1997 innvilget henholdsvis kr. 200.000 og kr. 300.000 til sikringstiltak ved Vågsberget handels- og gjestgiveri.
les mer>>P 87 Stiftelsen Uthaugsgården - brann- og innbruddsalarm
03.06.97
... fikk på styremøte 3. juni 1997 innvilget kr. 65.000 til installasjon av brann- og innbruddsalarm.
les mer>>P 88 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Brannsentral og detektor på Øygarden
03.06.97
... fikk på styremøte 3. juni 1997 innvilget kr. 200.000 til brannsentral og detektor på Øygarden.
les mer>>P 86 Norsk Bergverksmuseum - sprinkleranlegg
14.05.97
... fikk på styremøte 14. mai 1997 innvilget kr. 370.000 til sprinkleranlegg ved museet.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss