1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1355 Else Berg og Toril Ulset – Brygge på Franzenborg - Reparasjon av taket
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 80.000 til reparasjon av tak på brygge på eiendommen Franzenborg.
les mer>>P 1356 Gateprest for ungdom /Oslo domkirke - Oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 5.000 til oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.


les mer>>P 1358 Stiftelsen Folldal Gruver – Røykvarslersystem i 3 brakker
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 85.000 til røykvarslersystem i 3 brakker ved Folldal gruver.
les mer>>P 1360 Stiftelsen Vognildsbua – Brannvarsling
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 78.850 til brannvarslingsanlegg ved Vognildsbua.


les mer>>P 1361 Stiftelsen Motivasjon og Mestring – Veteranbåten Mot - Redningsutstyr
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 63.000 til redningsutstyr til veteranbåten “Mot”.
les mer>>P 458 Rørosmuseet - Bevaring av fotosamling etter fotograf Iver Olsen
03.06.03
... fikk på styremøte 3. juni 2003 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til bevaring av fotosamling etter fotograf Iver Olsen på Røros.
les mer>>P 1386 A Foreningen “Nygårdsbryggas Venner” – Brygge i Hagvåg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til restaurering – første fase - av brygge i Hagvåg.


les mer>>P 1387 A Lars og Ida Helene Braastad – Balke Østre Søndre - Fjøs
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 31.800 til restaurering/bevaring av fjøs ved Balke Østre Søndre på Toten.
les mer>>P 1388 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Thorbjørn Sund – Naust på Styvi
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til restaurering av naust på Styvi
les mer>>P 1389 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Inge Olai Sønnerheim – Steinsel på stølen Frivoll
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av to steinsel på stølen Frivoll i Aurlandsdalen.

les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss