1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 9964 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Inergen Slokkeanlegg
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til automatisk Inergen slokkeanlegg for Th. Kittelsensmuseet ved Koboltgruvene
les mer>>P 9963 Notodden kommune - Restaurering av stovebygningen på Øvre Tubaas
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering for derved å redde stovebygningen på Øvre Tubaas
les mer>>P 9962 Norsk Fiskeværsmuseum - Brannvarslingsanlegg
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 130.000 til brannvarslingsablegg ved Norsk Fiskeværsmuseum
les mer>>P 995 Kongsberg kirke - sikring
26.08.08
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 2.325.000 til gjennomføring av sikring av Kongsberg kirke.
les mer>>P 9959 Harstad Røde Kors - Gatemegling
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til Harstad Røde Kors Gatemegling
les mer>>P 9958 Hvaler kommune - Sikring og istandsetting av Akerøy Fort
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring og istandsetting av Akerøy Fort
les mer>>P 9956 Norsk Maritimt Museum - Skallsikring - Museet på Bygdøyneset
18.04.13
... ...fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til skallsikring av museet på Bygdøyneset.
les mer>>P 9955 Stiftelsen Lillehammer Museum - Utstyr for digitalisering av fotosamling
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 øremerket utstyr for digitalisering av fotosamlingen på Maihaugen
les mer>>P 9954 Norsk Folkemuseum - Sikring av utstilling
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikring av utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014
les mer>>P 9953 Skonnerten Svanen - Teknisk kontroll
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til pålagt teknisk kontroll
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss