1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2328 Kjellfrid Åsnes Gloppestad - Restaurering av naustet på garden Gloppestad
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av naustet på garden Gloppestad
les mer>>P 2327 Stiftelsen Lillehammer museum - Øremerket legging av torvtak på Isumstua
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 800.000 øremerket legging av torvtak på Isumstua
les mer>>P 2326 Stiftelsen Ytterøy Bygdetun - Restaurering av grunnmuren under fjøsbygningen på gården Bjørvik Øvre
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til grunnmuren under fjøsbygningen på gården Bjørvik Øvre
les mer>>P 2325 Norsk Folkemuseum - Nytt kjøleanlegg for sentralmagasin ved Norsk Folkemuseum
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til støtte til nytt kjøleanlegg for sentralmagasin ved Norsk Folkemuseum
les mer>>P 2324 Skonnerten Svanen - Øremerket nødvendig reparasjoner/restaurering
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 øremerket nødvendig reparasjoner/restaurering av Skonnerten Svanen
les mer>>P 2321 Norsk Folkehjelp Sanitet Haugaland - Ny redningsbåt
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til innkjøp av en Zodiac mark II futura
les mer>>P 2320 Irene Husby - Brannverntiltak i Strandveien 55 i Leksvik
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannverntiltak i Strandveien 55 i Leksvik
les mer>>P 231 Oslo Maritime Kulturvernsenter - tyveri- og brannsikr.
22.02.00
... fikk innvilget kr. 37.000 til tyveri- og brannsikring av skur 29 på Nordre Akershus kai.
les mer>>P 2316 Vigdis og Willy Lundberg - Restaurering og istandsetting av vinduer
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering og istandsetting av vinduer
les mer>>P 2313 Jørund Halvdan Eggen - Omlegging av taket på Fæby gård
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av taket på Fæby gård
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss