1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2240 Kystgruppa Hermes II - Restaurering av rekkestøtter og øverste planke på styrbord side på Hermes II
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til skifte av rekkestøtter og den øverste planke på Hermes IIs styrbord side
les mer>>P 223 Kreftforeningen - Ungdomsgruppen i avd. Rogaland
14.01.00
... fikk innvilget kr. 25.000 til gjennomføring av kurs kalt "Livsglede og kreativitet" for medlemmer av gruppen som alle har eller har hatt kreft.
les mer>>P 2238 Gravdalen venneforening - Gjnoppbygging av grue/pipe i våningshus på Gravdalen finneboplass
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til gjenoppbygging av grue/pipe i våningshus på Gravdal finneboplass
les mer>>P 2235 Per Ragnar Karlsen - Restaurering av vinduer i Maridalsveien 65
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til vindusrestaurering i Maridalsveien 65
les mer>>P 2234 Ingrid Skaar Døskeland - Restaurering av vinkelløe på Døskeland
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av vinkel løa på Døskeland
les mer>>P 2232 Villa Lofoten AS - Rehabilitering og restaurering av brygge på Kleivan
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til rehabilitering og restaurering av brygge med salteri
les mer>>P 2231 Vestre Toten kommune - Fase 2 i rehabilitering av de fredete kirkestallene ved Ås kirke
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til fase 2 i rehabilitering av de fredete kirkestallene ved Ås kirke
les mer>>P 2230 Husmannsplassen Kjelvik - Restaurering av takene på div. uthus
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av takene på Driftsbygningen, Fraukjelleren og Utedoen ved husmannsplassen Kjelvik
les mer>>P 222 Oslo Handelsgymnasium
14.01.00
... fikk innvilget kr. 48.216 til restaurering/oppussing av Winge-veggen i aulaen på Oslo Handelsgymnasium.
les mer>>P 2227 Ann Monica Jensen Bueklev - Istandsetting av grue ved Ruddvodden
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av grue m.m. ved Ruddvodden.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss