1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3955 Stiftelsen Barakke 4 - Stavern torg - Rehabilitering av tak
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3954 Markus Andersen og Marie Ravneng - Vister Gård - Restaurering av tak og pipe i bryggerhus

05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3953 Stiftelsen Kirkens Bymisjon - Videreføring av prosjektet Skattkammeret
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3952 – Knut Arild Teigum – Grevrusten - Laftestokker og vinduer i våningshus
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3950 Herøy Kystmuseum - Sunnmørsjekta «Anna Olava» - Bygging av jektenaust
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 394 Stiftelsen KIM-senteret - Rehabiliteringsprosjekt
30.05.02
... fikk innvilget kr. 500.000 til rehabiliteringsprosjektet "SPAR".
les mer>>P 3949 Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo - 23SJU - Fornyelse av kjøkken og kontor
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3948 Norsk Folkehjelp Kragerø - Kjøp av haller til beskyttelse av utstyr
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3947 Norsk Luftfartsmuseum Bodø - Museumsmagasin - Sanering av asbest
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3946 Norsk Luftfartssenter Bodø AS - Museets hovedbygg - Rømningsdører
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss