1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2200 Røde Kors Askøy - Prosjekt "Døråpner"
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr.25.000 til prosjekt «Døråpner – sosialt Nettverk» på Askøy.
les mer>>P 2199 Museumslaget Staværingen - Restaurering av "Nelly" - barnas båt
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av «Nelly» barnas båt
les mer>>P 2197 Akershus Røde Kors - Prosjekt "Gatemegling i Akershus"
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til gatemegling i Akershus for 2014 og 2015.
les mer>>P 2196 Anne Sauge - Restaurering av to uthus på Laberg
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til total restaurering av to uthus på Laberg.
les mer>>P 2169 Lene Hagen, Gudvangen Gard og Camping - Restaurering av vernemur på Gudvangen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til restaurering av vernemur på Gudvangen
les mer>>P 2168 Anne Lise og Steinar Vidme - Restaurering av eldhuset på Vidme gard
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av eldhuset på Vidme gard
les mer>>P 2161 Foreningen Sjøgata Næring og Miljø - Brannvarslingsanlegg for Sjøgata i Mosjøen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utvidet brannvarslingsanlegg
les mer>>P 2166 Kirkens Bymisjon Drammen - Kjøkkenutstyr
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 279.907 øremerket kjøkkenutstyr i finansieringsplanen
les mer>>P 2163 Høyer Odda as - Brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk
les mer>>P 2162 Kirkens Bymisjon Oslo - Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem - Kjøp av fritidsbåt
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til kjøp av fritidsbåt for Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss