1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1659 Skolehuset ved Auglandsvannet - reparasjon av tak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til å reparere taket på det gamle skolehuset fra 1891
les mer>>P 1658 Nærøyfjordens Verdsarvpark/Eier: Ellen M.G Selland - kvernhus
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 48.500 til restaurering av kvernhus på garden Selland
les mer>>P 164 Follo Museum - Restaurering av trebåter
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget tilsammen kr. 68.000 til restaurering av båter og til reparasjon av museumshavn.
les mer>>P 163 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Automatisk adgangskontroll
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 300.000 til automatisk adgangskontroll på Maihaugen.
les mer>>P 162 Rallarmuseet på Finse
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 50.000 til 3. byggetrinn i etablering av et dokumentasjonssenter for Bergensbanen i østre lokomotivstall på Finse.
les mer>>P 1625 Friluftsmuseet Stenberg - Kulverter
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 200.000 til restaurering av øvre og nedre kulvert i parken på amtmannsgarden Stenberg på Toten.
les mer>>P 1624 MOT - Signalbærer med MOT
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 300.000 til prosjektet - Signalbærer med MOT.
les mer>>P 1623 MOT - Mestringsreisen
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 300.000 til oppstart av prosjektet - Mestringsreisen i MOT.
les mer>>P 1622 Nordhordaland Veteranbåtlag - D/S Oster - Nødvendig investeringer
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 80.000 til nødvendig investeringer i 2012 på D/S Oster.
les mer>>P 1621 A/S Fæmund - pålegg fra skipskontroll
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 150.000 til Fæmund II i forbindelse med inspeksjon av skrog og propellaksling etter pålegg fra skipskontrollen.
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss