1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1877 Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Garasje
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 111.000 til prosjekt varm garasje som kan bli brukt til lager, parkering og tørking av utstyr
les mer>>P 1876 Handelsstedet Tåvær - El. anlegg og piper
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket montering og utstyr til oppgradering av elektrisk anlegg samt rehabilitering av 3 piper for generell brannsikring av hovedbygningen på Handelsstedet Tåvær
les mer>>P 1875 Per Idar Vingebakken - Grøna - 2. byggetrinn
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til 2. byggetrinn ved Grøna
les mer>>P 1874 Kirkens Bymisjon Trondheim - Schulzgt. 8
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 øremerket restaurering og utbedringsarbeider i Schulzgt.8
les mer>>P 1873-A Fjell Kystlag - Smia i Storesund
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 7.200 til drenering ved Smia i Storesund og med inntil kr. 5.000 til anskaffelse eller reparering av balatarreimen i smia
les mer>>P 1872-A Hjertedamer - Oppstart
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til kjøp av programvare, treningsdukke og til informasjon/brosjyrer for Hjertedamer
les mer>>P 1871-A Bjørn og Margit Landås - Futegarden Alværn
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 76.00 til utbedring av skorsteinene ved Futgarden Alværn
les mer>>P 186 Kirkens SOS i Oslo
23.08.99
... fikk innvilget kr. 320.000 til drift av Prosjekt Nettsamaritanere.
les mer>>P 1868-A Holt Omsorgsbolig - Tandemsykkel
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 22.000 til kjøp av tandemsykkel for beboere med fysiske og psykiske lidelser samt rusproblematikk
les mer>>P 1866-A Solveig Halvorsen - Møllebygningen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til reparasjon av møllebygningen ved Tøråsen dammen
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss