1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3015 Charlotte Forsberg - Kjølberg herregård - Oppgradering av sikringsskap
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3016 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Brannsikring av Rogalandsgata 35 A og B i Haugesund
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3017 Stiftelsen Guts - Utskifting av radiatorer
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 145.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3018 Karmøy kommune - Gamle Skudeneshavn - Sikring av trehusbebyggelse
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3019 Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane - Felles sikringsplan for museet
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3020 Rørosmuseet - Sikring og klimaregulering i forbindelse med utstilling av samisk kulturarv
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3021 Kristiansand museum - Kameraovervåkning
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 156.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3022 Jødisk museum Trondheim - Sikkerhetstiltak
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 169.200 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3023 Atle Audun Remøy – M/K Erkna – Rednings- og sikkerhetsutstyr
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 22.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3024 Stiftelsen Nordmøre museum - Knudtzondalen - Sikring av gjenstandsmagasin
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss