1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 247 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Albertine
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til utvikling av oppsøkende virksomhet.
les mer>>P 241 Brevik Bymuseum
24.05.00
... fikk innvilget kr. 24.750 til innbrudds- og brannvarslingsanlegg i museets magasinbygning.
les mer>>P 246 Røde Kors - Storebrand - Natteravner
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til prosjekt Natteravner.
les mer>>P 244 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - BARM-senteret
24.05.00
... fikk på styremøte 24. mai 2000 innvilget kr. 100.000 til drift av senteret.
les mer>>P 242 Rissa kommune
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til restaurering av Reins Kloster.
les mer>>P 240 Sømna Bygdetun - Brannsikring av bygninger
24.05.00
... fikk innvilget kr. 30.000 til brannsikring av bygninger på Sømna Bygdetun.
les mer>>P 237 Arendal Næringsråd
02.05.00
... fikk innvilget kr. 80.000 til prosjekt "Ung På Alvor".
les mer>>P 236 Norsk Hermetikkmuseum - Innbrudd- og røykvarslingsalarm
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000, innvilget kr. 50.000 til innbruddsalarm og røykvarslingsanlegg.
les mer>>P 235 Stiftelsen Borgestad Gård - Brannsikring i hovedbygningen
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000 innvilget kr. 1.000.000 til brannsikringsanlegg i hovedbygningen på Borgestad Gård.
les mer>>P 238 Stiftelsen Tollerodden - overrisling
02.05.00
... fikk på styremøtet 2. mai 2000 innvilget kr. 350.000 til nytt overrislingsanlegg på Tollerodden. Kirkestredet 9.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss