1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 237 Arendal Næringsråd
02.05.00
... fikk innvilget kr. 80.000 til prosjekt "Ung På Alvor".
les mer>>P 236 Norsk Hermetikkmuseum - Innbrudd- og røykvarslingsalarm
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000, innvilget kr. 50.000 til innbruddsalarm og røykvarslingsanlegg.
les mer>>P 235 Stiftelsen Borgestad Gård - Brannsikring i hovedbygningen
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000 innvilget kr. 1.000.000 til brannsikringsanlegg i hovedbygningen på Borgestad Gård.
les mer>>P 238 Stiftelsen Tollerodden - overrisling
02.05.00
... fikk på styremøtet 2. mai 2000 innvilget kr. 350.000 til nytt overrislingsanlegg på Tollerodden. Kirkestredet 9.
les mer>>P 243 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - rehabilitering
02.04.00
... ... fikk på styremøtene 24. mai 2000 og 10. april 2002 innvilget h.h.v. kr. 1,7 mill og kr.1 mill., tilsammen kr. 2,7 mill.
les mer>>P 232 Stiftelsen Munthehuset
23.03.00
... fikk innvilget kr. 126.691 til sprinklingsanlegg, brannstige og branntau til Munthehuset i Ytre Kroken, Luster i Sogn.
les mer>>P 234 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Adgangskontrollanlegg
23.03.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til utbygging av adgangskontrollanlegget på magasinene.
les mer>>P 323 Kirkens Bymisjon Bergen
22.02.00
... fikk innvilget kr. 750.000 til prosjekt: gutteprostitusjon "Felix", V13 Nærmiljø i Fridalen/Årstad og V13 varmestue.
les mer>>P 225 Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
22.02.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til brannsikring.
les mer>>P 231 Oslo Maritime Kulturvernsenter - tyveri- og brannsikr.
22.02.00
... fikk innvilget kr. 37.000 til tyveri- og brannsikring av skur 29 på Nordre Akershus kai.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss