1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1567 Seilskøyteklubben Colin Archer - Eier: Morten Kielland - S/Y Marie - restaurering
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av S/Y Marie
les mer>>P 1566 Haugar Vestfold Kunstmuseum - sikringstiltak
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikringstiltak i f.b.m. utvidelse av museet
les mer>>P 1565 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum - Brannsikkerhet
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til økt brannsikkerhet ved museet
les mer>>P 1564 Røde Kors - Harstad - Nytt kjøkken
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt kjøkken i Røde Kors i Harstad
les mer>>P 1563 Johan Ramdahl - Orkanger stasjon
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket til reparasjon av taklekkasjer, inkl. nye takrenner og nedløp piper
les mer>>P 1562 Skonnerten Svanen - Restaurering av skrog og rigg
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ekstraarbeider i forbindelse med restaurering av skrog og rigg på skonnerten Svanen
les mer>>P 1561 Vulcanus Taubåtkompani - reparasjon av tak
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til reparasjon av taket på veteranbåten Vulcanus
les mer>>P 1560 Steigen bygdetun - Brannalarm
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Steigen bygdetun
les mer>>P 155 Malvik Kirkelige Fellesråd
25.03.99
... fikk på styremøte 25. mars 1999 innvilget kr. 150.000 til brann- og tyverisikring av hovedbygningen på Malvik Store.
les mer>>P 1559 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking, samt 5-årsklassing og plateskift ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss