1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4342 Hustad Sogelag får økonomisk støtte til restaurering av naust i Brevikbukta
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4340 Fraktefartøyet M/S Gamle Nyborg får økonomisk støtte til utbedring av brann, lenser og navigasjonssystem ved M/S Gamle Nyborg
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 433 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Gateprest
12.02.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til gatepreststilling i Stavanger.
les mer>>P 4338 Jan Storberget får økonomisk støtte til restaurering av pipe og ildsted i våningshuset på Hytjanstorpet
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4337 Norsk Jernbaneklubb, Museet Gamle Vossebanen, får økonomisk støtte til sprinkelanlegg – 2. byggetrinn
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4336 Museum Stavanger AS får økonomisk støtte til brannsikring av kunstmagasin
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 111.490 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 4334 2. Sandnes Sjøspeidergruppe får økonomisk støtte til bytte av kjølebolter i S/Y Nordsjø
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 108.225 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4331 Stiftelsen Green Eagle får økonomisk støtte til restaurering av Karmlund Mølle
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4330 Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus får økonomisk støtte til restaurering av vinduer og dører ved Fredheim
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 432 Sjømilitære Samfund
17.02.03
... fikk på styremøtet 17. februar 2003 innvilget kr. 500.000 til sprinkleranlegg ved Sjømilitære Samfunds samfundsbygning på Karljohansvern i Horten.
les mer>>Totalt 2992 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss