1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2847 Fossesholm Herregård - Utvidelse av Inergen slukkeanlegg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utvidelse av Inergen slukkeanlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>P 2848 Gamlebua i Stavang v/Andre Nikolai Haave - Restaurering av Gamlebutikken i Stavang
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket elektroarbeider ved Gamlebutikken i Stavang
les mer>>P 2849 Norsk Folkemuseum - Sikring av vinduer i Bybygg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 3.000.000 til sikring av vinduene i Bybygg
les mer>>P 2852 Postgården Fredrikstad Sameie - Omlegging av skifertak i Toldbodgaten 37
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til omlegging av skifertaket på Toldbodgaten 37 i Gamle Fredrikstad
les mer>>P 2854 MaritaStiftelsen - Kjøp av tomannsbolig på Mortensrud for bruk til bofelleskap
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til kjøp av tomannsbolig for bruk til bofelleskap nær Mortensrud
les mer>>P 2855 Vågå Historielag - Jutulheimen bygdamuseum - El.arbeid ved
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 105.000 til el.arbeid ved Jutulheimen Bygdamuseum
les mer>>P 2856 Stavanger Tinfabrik AS - Nytt tak
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til nytt tak ved Stavanger Tinfabrik AS
les mer>>P 2858 Foreningen S/K Boy Leslie - Sikkerhetsutstyr og stabilitetsberegninger
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brann/redningsutstyr, sertifisering av flåter samt forskriftspålagt stabilitetsundersøkelse på S/K Boy Leslie
les mer>>P 2859 Anita Weng Stordal - Istandsetting av bakerovn i byggerhus på Bye gård i Rælingen
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av bakerovn i bryggerhuset på Bye gård i Rælingen
les mer>>P 2860 Miljøstiftelsen Bellona - InfoArena 2016 - Sellafield-seminar i Lofoten i juni
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til InfoArena 2016 - Sellafield-seminar i Lofoten 23.-24.juni
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss