1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 191 Baroniet Rosendal
23.08.99
... fikk innvilget kr. 34.660 til innkjøp av fajanse.
les mer>>P 187 Ishavsmuseet Aarvak - Sprinklingsanlegg i Gråbuda
23.08.99
... fikk innvilget kr. 200.000 til sprinkleranlegg i Gråbuda.
les mer>>P 188 Anne-Margrethe Konow Lund
23.08.99
... fikk innvilget kr. 40.000 til utvendig maling av lyststedet "Sophiesminde".
les mer>>P 183 Fredrikstad kommune - Gamlebyen
16.06.99
... fikk på styremøte 16. juni 1999 innvilget kr. 250.000 til brannsikring av bebyggelse i Gamlebygen i Fredrikstad.
les mer>>P 182 StjerneGruppen AS
16.06.99
... fikk på styremøte 16. juni 1999 innvilget kr. 300.000 til rehabilitering av rusmisbrukere.
les mer>>P 180 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Diverse prosjekter
16.06.99
... fikk på styremøte 16. juni 1999 innvilget kr. 50.000 til BARM-prosjektet på Hamar, kr.50.000 til Romsås nattkafe og kr.100.000 til Steinkjer-prosjektet, et nytt etterverns- og oppfølgingssenter for tidligere innsatte.
les mer>>P 178 Kirkens Bymisjon Rogaland - Diverse prosj.
25.05.99
... fikk på styremøte 25. mai 1999 innvilget kr. 180.000 til ny stilling innen hjelpearbeidet for prostituerte, kr. 150.000 til Josephines kafe og kr. 12.000 til sorggruppe for etterlatte ved selvmord.
les mer>>P 174 Henie Onstad Kunstsenter - Sikring 1999
25.05.99
... fikk på styremøte 25. mai 1999 innvilget kr. 560.000 til sikringstiltak ved museet.
les mer>>P 173 St. Jørgens Hospital
25.05.99
... fikk på styremøte 25. mai 1999 innvilget kr. 500.000 til sprinkleranlegg ved "Lepramuseet" i Bergen.
les mer>>P 175 Hardanger Fartøyvernsenter - M/K Vikingen - Restaurering
25.05.99
... fikk på styremøte 25. mai 1999 innvilget kr. 450.000 til ferdigstillelse av M/K Vikingen.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss