1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1351 MaritaStiftelsen - Kjøp av eiendom i Nedre Eiker
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.000.000 til kjøp av eiendom i Nedre Eiker.
les mer>>P 1350 Nils Evanger - Jonas Lunds Hus i Eikvåg - Brannsikring
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 365.000 for montering av et vanntåkeanlegg i 1. og 2. etg. i Jonas Lunds hus i Eikevåg.
les mer>>P 134 Norsk Folkemuseum - Diverse sikring
04.11.98
... fikk på styremøte 4. november 1998 innvilget kr. 1.750.000 til nytt brannalarmanlegg, helårsbrannslanger og fornying av gjerder.
les mer>>P 1349 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - Løytnantstua
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 750.000 til utbedring av Løytnantstua, Bjørnstad ved Maihaugen.
les mer>>P 1348 Fjord- og Jektnemnda - Jekta Pauline
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 156.450 til navigasjonsutstyr, redningsflåter, vester og nødvarslingsutstyr til Jekta Pauline.
les mer>>P 1347 Norsk Folkemuseum - Tyveri- og innbruddsvarsling - Adgangskontroll
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 4.000.000 til utskifting av anlegg for tyveri- og innbruddsvarsling samt til adgangskontroll ved Norsk Folkemuseum.
les mer>>P 1346 Stiftelsen D/S Stord I - Restaurering
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til restaurering.
les mer>>P 1345 Jon Skau - Gården Skau - Løe/fjøs
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til istandsetting av løe/fjøs på Skau Gård i Frevik.
les mer>>P 1344 Sameiet Kongensgate 91 B - Murpiper
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til utbedring av murpipene i " Det gamle fattighuset" i Kongensgt. 91B.
les mer>>P 1343 Gimle Gård - Brannsikring
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.000.000 til brannsikring av Herregården Gimle
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss