1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1322 A Stiftelsen Villa Møllebakken
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 32.000 til renovering av 2 piper ved Villa Møllebakken i Tønsberg.


les mer>>P 1321 A Østerhaug Gård - restaurering av tømmerlåve
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av tømmerlåven på Østerhaug Gård.
les mer>>P 1320 A Ottestad Frivilligsentral
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 23.000 til ny oppvaskmaskin.
les mer>>P 131 Friluftsmuseet Stenberg - Brann og tyveri
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 300.000 til installering av brann- og tyverialarm i friluftsmuseet.
les mer>>P 1319 Åpning av Røros kirke etter rehabilitering
16.10.10
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010 tildelt kr. 100.000 i gjenåpningsgave
les mer>>P 1318 M/K Terje v/Terje Midtun - Reparasjon av skroget.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til reparasjon av skroget på MK Terje.

les mer>>P 1317 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Installasjon av informasjonssystemer.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 130.000 til innkjøp og installasjon av informasjonssystemer på Statsraad Lehmkuhl.

les mer>>P 1316 Kirkens Bymisjon Drammen - Innredning av kjeller på avd. Friminuttet
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til trappehull og innredning av kjeller på avd. Friminuttet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen.

les mer>>P 1315 Sunnhordland Museum - Ådlandstova - Brannsikring
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 82.000 til brannsikring av Ådlandstova.
les mer>>P 1314 Blå Kors Eiendom AS - Nytt kjøkken for utvidet drift av ”Funkishuset”
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 140.000 til nytt kjøkken for å tilfredsstille Mattilsynet og utvidet drift av ”Funkishuset” i Sandnes.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss