1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2989 Jonn Hoen – Haraldbrygga i Vevelstad - Restaurering
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2988 Haugesund Turistforening - Bytunet - Restaurering av vestveggen
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2987 Sunnhordland museum - Sunnhordlandstunet i Vidsteensparken - Brannsikring
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2986 Sunnhordland museum - Nerheimstunet - Brannsikring
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2985 Sunnhordland museum - Nistovetunet - Brannsikring
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 125.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2984 Sunnhordland museum - Gjerdetunet - Brannsikring
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 130.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2983 Sunnhordland museum - Sæbøtunet - Brannsikring
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2982 Larvik kommune - Herregården i Larvik - Tåkesprinkelanlegg
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2981 Saltdal bygdetun - Brannalarmanlegg
20.10.16
... ...fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2980 Hardanger Fartøyvernsenter - S/J Mathilde - reparasjon og bytting av lys
20.01.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss