1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1461 Thomasgaarden v/Tone Hjertenes - Omlegging av tak
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 95.000 til omlegging av to tak samt til rømningsveier og brannsikring.


les mer>>P 1460 Eggedal Borgerstue - Brannsikring
23.08.11
... ...fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til brannsikring av Eggedal Borgerstue.


les mer>>P 1459 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - MOB båt daviter
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 600.000 til MOB båt daviter om bord i S/S Statsraad Lehmkuhl.
les mer>>P 1458 Telthusbakkens Venner - Brannsikringstiltak i Telthusbakken
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til omsøkte brannsikringstiltak i Telthusbakken i Oslo.
les mer>>P 1457 Stiftelsen GUTS - Toalett i kjeller
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 29.000 til toalett i kjeller for kjøkkenpersonalet.
les mer>>P 1456 Sølsnes Gård - Utbedring og omlegging av skifertak
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til utbedring og omlegging av skifertaket på våningshuset på Sølsnes Gård.


les mer>>P 1455 A Fortidsminneforeningen - avd. Oslo og Akershus - Markedsføring av bygningsverndag på Vøienvolden Gård i 2011
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til markedsføring av bygningsverndag på Vøienvolden Gård i 2011.


les mer>>P 1454 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Birger og Margrete Gerløw - Restaurering av Frenninja-saga i Aurland
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 58.000 til restaurering av Frenninja-saga i Aurland.
les mer>>P 1453 A Olav Hårdnes - Båtbyggerverksted på Hardneset
23.08.11
... fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til istandsetting av båtbyggerverkstedet på Hardneset.


les mer>>P 1415 Handelhøyskolen BI - Forskningsprosjekt
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 570.000 til forskningsprosjektet: “Gapet mellom liv og lære innen miljøvern”.
les mer>>Totalt 2755 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss