1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2424 Løvikremma Kystgard - Brannvarsling
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til brannvarslingsanlegg på Løvikremma
les mer>>P 2423 Stift. Sørlandets Maritime VGS - 4 komplette sett med UHF til brannlag med oppkopling til hjelmen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 36.000 til 4 komplette sett med UHF til brannlag med oppkopling til hjelmen
les mer>>P 2422 Aalesund Røde Kors Hjelpekorps - Ny korpsbil
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til anskaffelse av en ny korpsbil til Aalesund Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>P 2421 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Oppgradering av brannvarslingssystemet
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 104.000 til oppgradering av brannvarslingssystemet på S/S Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 2420 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Oppgradering av IKT kommunikasjonssystemer
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til oppgradering av IKT kommunikasjonssystemer på SS Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 241 Brevik Bymuseum
24.05.00
... fikk innvilget kr. 24.750 til innbrudds- og brannvarslingsanlegg i museets magasinbygning.
les mer>>P 2419 Museet Kystens Arv - Digitalisering av Fosen Bildearkiv
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til digitalisering av Fosen Bildearkiv
les mer>>P 2418 Venneforeningen Grytøy - Harstad Fergeselskap - Restaurering av M/S Grytøy
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til asbestsanering i f.b.m restaurering av M/S Grytøy
les mer>>P 2413 Bømlo Skolemuseum - skifte av bordkledning på 3 vegger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til skifte av bordkledning på 3 vegger ved Bømlo skolemuseum
les mer>>P 2412 Norske kvinner Sanitetsforening: Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge - Konferanse med fokus på barn av rusmisbrukere
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til konferanse med fokus på barn av rusmisbrukere
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss