1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2981 Saltdal bygdetun - Brannalarmanlegg
20.10.16
... ...fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2980 Hardanger Fartøyvernsenter - S/J Mathilde - reparasjon og bytting av lys
20.01.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2979 SHE Holding - Væreiergården på Å - Ferdigstilling av hovedtak med tilbygg
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2977 Markus Andersen – Søndre Vister Gård - Utbedring av råteskader i kledning og tak på stabburet
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2975 Tangen menighetsråd - Tangen gravkapell- Drenering
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2974 Løten Røde Kors Hjelpekorps - Ny snøscooter
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2972 Kåre Lundal - Nosastølen - Helletak
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2971 HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 - Bygning 11 på Odderøya - Utskifting av kledning og vinduer
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2970 Veteranskøyta Havblikk - Sikkerhetsutstyr
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 296 Norsk Maritimt Museum - Utstillingsfløy
06.12.00
... fikk innvilget kr. 165.000 til sikringstiltak i forbindelse med ny utstillingsfløy.
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss