1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1511 Komiteen for vern av Basmo festning - restaurering
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av Basmo festning i 2012.
les mer>>P 1512 Fjørå Kailag - vedlikehold av kai og kaihus
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til vedlikehold av kai og kaihus i Fjørå.
les mer>>P 1513 Gurebo Gård - elektrisk anlegg i hovedbygg
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket nytt elektrisk anlegg i hovedbygningen på Gurebo.
les mer>>P 1490 Skadevernprisen for 2011 - Norsk Folkehjelp Sanitet
28.10.11
... ... ble på styremøte 28. oktober tildelt Norsk Folkehjelp med kr. 300.000. Prisen ble overrakt generalsekretær Liv Tørres på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.

les mer>>P 1491 Erkjentlighetsprisen 2011 - Laksevåg Kulturhistoriske Forening
28.10.11
... ble på styremøte 28. oktober tildelt Laksevåg Kulturhistoriske Forening med kr. 200.000. Prisen ble overrakt styreleder Rolf Sverre Zakariassen på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.


les mer>>P 1298 Skadevernprisen for 2010 - Norges handikapforbund
24.08.10
... ... ble på styremøte 24. august tildelt Norges Handikapforbund med kr. 300.000. Prisen ble overrakt forbundsleder Arne Lein på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010

les mer>>P 1297 Erkjentlighetsprisen 2010 - Sjømannskirken
24.08.10
... ... ble på styremøte 24. august tildelt Sjømannskirken med kr. 300.000. Prisen ble overrakt styremedlem i Sjømannskirken, Per Kristian Knutsen på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010.


les mer>>P 1164 Skadevernprisen for 2009 - Norges Røde Kors Hjelpekorps
15.10.09
... ble på styremøte 15. oktober tildelt Norges Røde Kors Hjelpekorps med kr. 300.000. Prisen ble overrakt nestleder Lars-Otto Laukvik, på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009.
les mer>>P 1515 A Vestre Toten Kommune - sikring- og restaurering av kirkestallene
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring- og restaurering av kirkestallene ved Ås kirke, Trinn 1
les mer>>P 1516 A Kristiansund Småbåtlag - skifte av tak på Stornaustet
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skifte av tak på Stornaustet
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss