1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1558 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>P 1557 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking i forbindelse med 5-årsklassing for D/S Børøysund
les mer>>P 1556 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - standsetting av livbåt
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av babord livbåt om bord i D/S Børøysund
les mer>>P 1539 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn - oppsummering
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til oppsummering av NFBIBs erfaringer etter 15 års innemiljøarbeid knyttet til barns miljø i skoler, barnehager og boliger
les mer>>P 1538 Fortidsminneforeningen - seminar
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 i støtte til seminar om klimamål og gamle hus
les mer>>P 1537 Loyal AS - redningsflåte samt sikringstiltak
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til innkjøp av redningsflåte samt andre sikringstiltak ombord i galeasen Loyal
les mer>>P 1536 Miljøstiftelsen Bellona - prosjektet "konsekvenser av en atomkraftrenessanse"
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til fase 2 i prosjektet "Konsekvenser av en atomkraftrenessanse" i 2012
les mer>>P 1535 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Veilederskole 2012
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til Veilederskole i 2012 - trinn II og III
les mer>>P 1534 Bymuseet i Bergen - avd. Gamle Bergen Museum - sprinkling
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sprinkling av 4 bygninger ved Gamle Bergen Museum
les mer>>P 1533 Ringve Musikkmuseum - Vanntåkeanlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket vanntåkeanlegg ved Ringve Museum
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss