1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 9931-A Marhaug og Botn Sanitetsforening - Omlegging av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av tak på "Skolebakken".
les mer>>P 9933-A Hanne Kari Wedøe Bakke - Istandsetting av grue og pipe
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av grue og pipe på Seterstørhuset på Oppegård på Toten
les mer>>P 9937 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Redningsdrakter
18.04.13
... ... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til kjøp av 100 stk. nye redningsdrakter ombord på Sjøkurs
les mer>>P 9938 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Utskifting av slanger og strålerør
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 44.300 til utskifting av slanger og strålerør om bord på Sjøkurs
les mer>>P 9939 Glimts Venner - Restaurering av hekken på M/K Glimt II
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 øremerket restaurering av hekken på M/K Glimt II
les mer>>P 9941 Frank Åbyholm - Rehabilitering av loftsbygning
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til rehabilitering av en loftsbygning ved Bergetunet
les mer>>P 9943 Line Østbye og Kolbjørn Gjestvang - Restaurering av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av taket på hovedbygningen på Smeby Vestre
les mer>>P 9944 Eldholm Vel - Restaurering av kverna ved Dalselva
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av kverna ved Dalselva
les mer>>P 9946 Foreningen Skibbåtværs Venner - Branndør og brannsikkerhetsutstyr
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000b øremerket branndør og brannsikkerhetsutstyr ved Fiskerhjemmet på Skibbåtsvær
les mer>>P 9948 Åsmund Midtgarden - Reparering av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til reparering av taket på løa ved tunet Suistog
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss