1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2833 Matsentralen Oslo - Videreutvikling av Matsentralen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket videreutvikling av Matsentralen i 2016
les mer>>P 2832 Flekkefjord Kommune - Brannsikring av "Øvrebyen " i Flekkefjord sentrum
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av "Øvrebyen" i Flekkefjord sentrum
les mer>>P 2830 Handelsgården Breidablikk/Hamarøy bygdetun - Omlegging av taket på hovedhuset
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til omlegging av taket på hovedhuset ved Hamarøy Bygdetun
les mer>>P 282 Stiftelsen Engøyholmen Bruk
06.12.00
... fikk innvilget kr. 400.000 til sprinkleranlegg.
les mer>>P 2829 Stiftelsen Lillehammer museum - legging av spontak og takrenner på Isumkapellet på Maihaugen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til legging av nytt spontak og takrenner på Isumkapellet på Maihaugen
les mer>>P 2826 Hjørundfjord kulturvernlag - Istandsetting av Stavset internatskole
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket istandsetting av Stavset internatskole
les mer>>P 2825 Petter Helge Rønning - Oppgradering av el-anlegg i Amtmannsstua fase 3
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til oppgradering av el-anlegg i Amtmannsstua på Ølsås
les mer>>P 2824 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - Sikring og tilgjengeliggjøring av Sydgruvene
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring og tilgjengeliggjøring av Sydgruvene ved Koboltgruvene
les mer>>P 2823 Kraby Stasjons Venner - Restaurering av Kraby stasjon
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Kraby stasjon
les mer>>P 2822 Jens Andreas Carlsen og Tone Andersen - Restaurering av tak på hovedhuset ved Dønnes Gård
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av tak på hovedhuset ved Dønnes Gård.

les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss