1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2922 Karl Erik Kristmoen - Solberg Nedre
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av våningshuset på Solberg Nedre
les mer>>P 2921 Espen Drønen Eide – Syse gard - Restaurering av rastetak på gammel lemstove
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 2920 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - sikringsanlegg
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 485.000 til oppgradering av sikringsanlegg på Maihaugen
les mer>>P 291 Kirkens SOS i Oslo
06.12.00
... fikk innvilget kr. 460.000 til drift av "Prosjekt Nettsamaritanene".
les mer>>P 2919 Suldal Røde Kors - Hjertestartere
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til 6 sett hjertestartere inkl. batteri og skap
les mer>>P 2918 Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn - ATV med henger
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til kjøp av ATV med henger
les mer>>P 2917 Bjørn Tandberg – Datering, fargeundersøkelse og maling av gammelt sveitserstil-hus i Oslo
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2915 Heidi Giskås og Tore Noremsaune – Omlegging av skifertak på driftsbygning i Steinkjer
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til omlegging av skifertak
les mer>>P 2913 Porsgrunn Røde Kors Hjelpekorps - Bil med båreplass og tilhengerfeste
31.08.16
... fikk på styremøte 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av bil med båreplass og tilhengerfeste
les mer>>P 2912 Stiftelsen Retretten - Kjøp av en bil til bruk i fengselsarbeid
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kjøp av omsøkt bil av type VW Golf e.l.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss