1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1181 Nøttestad Gård v/Anne Kjelberg og Mikkel Veflingstad - antikvarisk restaurering av vinduer på Hansestua/Frydenlund.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 25.000 øremerket antikvarisk restaurering av 5 vinduer.


les mer>>P 1180 Hallingdal Museum - Sikringsmidler 2010.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 90.000 for diverse sikringstiltak ved alle Hallingdal Museums avdelinger for 2010.

les mer>>P 117 Røde Kors - Storebrand
01.07.98
... fikk på styremøte 1. juli 1998 innvilget kr. 500.000 til prosjektet "Dugnad for Nærmiljøet".
les mer>>P 1179 R/S Idun 44 v/Eddie Lesund - Fornyelse/sertifisering av sikkerhetsutstyr
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 27.786 til fornyelse/sertifisering av sikkerhetsutstyr for R/S 44 Idun

les mer>>P 1177 Carlhøi Turisthotell - sikring av brannkrav.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 90.720 til utførelse av brannsikringskrav fra Trøgstad kommune.

les mer>>P 1176 Moen Trebåtbyggeri AS - istandsetting ava tak og sluse på båtbuene.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til istandsetting av tak og sluser ved Moen Trebåtbyggeri.

les mer>>P 1175 Vollene Gård / Spydeberg kommune - ny pipe på Ingastua.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 35.000 til utbedring av teglskorstein på Vollene Gård.
les mer>>P 1174 Natur og Ungdom - kampanjen "Redd resten"
15.10.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 25.000 til kampanjen ”Redd resten”
les mer>>P 1173 Norsk Folkehjelp Sanitet - Haugaland - ATV
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 78.000 til innkjøp av en ATV.

les mer>>P 1172 Stiftelsen Nordmøre museum - Brannvarslingsanlegg på Alfheim
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 10.000 til brannvarslingsanlegg på Alfheim i Grødalen.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss