1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2539 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Nyfossum - Automatisk slukkeanlegg
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til automatisk slukkeanlegg ved Nyfossum
les mer>>P 2538 Fetsund Lenser - Søppelkasseskur
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 22.000 til oppføring av søppelkasseskur for å begrense brannsmittefare ved Fetsund Lenser
les mer>>P 2537 Fetsund Lenser - Oppgradering av brannsløyfe
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 24.000 til oppgradering av brannsløyfe ved Fetsund Lenser
les mer>>P 2536 Randi Dalsjø Woldseth - Restaurering av stabbur ved Dalskogen
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabburet ved Dalskogen
les mer>>P 2535 Norsk Vasskraft- og industristadmuseum - Tetting og restaurering av tak ved Odda Vitensenter
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til tetting og restaurering av taket ved Odda Vitensenter
les mer>>P 2534 Skedsmo Bygdemuseum - Restaurering av smie
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av smie på Huseby ved avd. Skedsmo Bygdemuseum
les mer>>P 2533 Haugesund kommune - Sikring av taket på Davehuset på Vibrandsøy
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket restaurering av taket på Davehuset på Vibrandsøy
les mer>>P 2531 Sonja Henies og Niels Onstad stiftelsen - Sikringsmidler 2015
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 173.976 til nytt låssystem, nøkkeloppbevaring og kortlesere i 2 dører
les mer>>P 2530 Finn og Bjarne Øvredal - Restaurering av Botnahytta
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Botnahytta
les mer>>P 252 Hardanger Fartøyvernsenter - M/Y Faun - Restaurering
26.06.00
... fikk innvilget kr. 500.000 til istandsetting av motoryachten Faun.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss