1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2890 Brønnøysund Røde Kors - Garasje og beredskapshus
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til en garasje og beredskapshus i Brønnøysund
les mer>>P 2888 Stiftelsen Smøla museum - Restaurering av båtnaust i Sanden - Restaurering av båtnaustet i Sanden
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 53.000 til restaurering av båtnaustet i Sanden
les mer>>P 2887 Norsk medisinstudentforening - Akuttmedisinsk Seminar i august 2016 på Soria Moria Hotell og konferansesenter.
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til Akuttmedisinsk seminar i august 2016 på Soria Moria Hotell og konferansesenter
les mer>>P 2886 Saga Fjordcruise AS - Utbedring av råteskader på styrehuset på M/S Hestøy
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utbedring av råteskader på styrehuset på M/S Hestøy
les mer>>P 2885 Nils Grande - Restaurering av brannmur ved Froen Gård
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til antikvarisk restaurering av brannmurene ved Froen gård
les mer>>P 2884 Arne Stensvold - Reparasjon av murte konstruksjoner på våningshuset på Oudenstad på Gjøvik
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til murte konstruksjoner i det gamle våningshuset på Oudenstad
les mer>>P 2882 Tycho Brahe Instituttet AS - Istandsetting av Soltårnet og Coude-refraktor ved Solobservatoriet på Harestua
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av Soltårnet og Coude-refraktor ved Solobservatoriet på Harestua
les mer>>P 2881 Birje O. Nøkleby - Restaurering av C.O. Lunds villa i Drammen
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av sør-østre fasade med veranda på C.O Lunds villa i Drammen
les mer>>P 2880 Signe M. og Håvard Mellem - Restaurering av Bjellbua og Mjølbua på Melstrøm i Hedmark
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Bjellbua og kr. 25.000 til restaurering av Mjølbua på Melstrøm
les mer>>P 2879 Trond Reitan - Istandsetting av seterstua "Arestvollen" på Røros
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av seterstua "Arestvollen" på Røros
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss