1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3222 Østfoldmuseene, avd. Stiftelsen Fredrikstad museum - Elingaard herregård - Vindusbevaring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3220 Aalesunds museum - Diverse sikring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3218 - Lillian og Nils Heitlo – Sjøgata 12 i Levanger - Restaurering og tilbakeføring av dører og vinduer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3217 - Heskestad sokn - Kirkegårdsmur
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3216 - Jugendstilsenteret - Svaneapoteket i Ålesund - Istandsetting av vinduer
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 96.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3215 Stiftelsen Losskøyta Frithjof II - Skrog- og dekksutbedringer
31.03.17
... fikk på styremøtene 31. mars og 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI h.h.v. kr. 200.000 og kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt. Til sammen kr. 350.000
les mer>>P 3212 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Sikringstiltak
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 231.893 til diverse sikringstiltak på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 3211 Varanger Samiske Museum - Kartlegging av privat gjenstandssamling – Helmer Losoas «Sjøsamiske samlinger»
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 kartlegging av Helmer Losoas «Sjøsamiske samlinger»
les mer>>P 3210 Olav og Liv Karin Stalheim - Restaurering av Tobakkshuset på Tufto
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3209 Thorstein Jenssen og Inger-Anne Almestad - Restaurering av taket på Rønneberghuset på Larsnes
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss