1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3177 Geir Aas Romundset - Bevaring av brygge, fjøs og uthus på eiendommen Stranden
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3176 Ottar og Steinar Olsen – Kjelvik Brygge - Reparering av taket på egnebuene
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3175 Thor Steinar Antonsen – Istandsetting av fjøsbygning i Gratangen
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3174 Helene Jakobsen - Solberg Gård i Asker - Demontering, lagring og oppsetting av låvedel
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3171 Norsk Folkemuseum - Nytt arkivmagasin
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til nytt arkivmagasin
les mer>>P 3169 Skonnerten Svanen - Sikring
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 370.000 til sikring gjennom vinteren, fornyelser, pålagte kontroller m.m.
les mer>>P 3168 Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Ekspedisjonsfartøyet "Gamvik" - Overbygg
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 224.800 øremerket overbygg i forbindelse med restaurering av «Gamvik» i 2017
les mer>>P 3057 Notodden kirkelig fellesråd - Heddal stavkirke - Skifte av gamle ledninger og spotter
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 85.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3056 Stiftelsen Veteranskipet Rogaland - Brannsikring av maskinrommet på
M/S Rogaland

07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3054 Nord-Trøndelag Røde Kors - Prosjektet «Veien Videre» i 2017
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss