1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2188 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Markedsføring av Bygningsverndagen 2014 på Vøienvolden gård
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til markedsføring av Bygningsverndagen 2014 i september på Vøienvolden gård
les mer>>P 2181 Norsk Kulturarv - Rapport av mer enn 3000 prosjekter
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til en rapport som beskriver mer enn 3000 prosjekter.
les mer>>P 2180 Norsk Kulturarv - El-kontroll for "Ta et tak 2014/15"
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 450.000 til El-kontroll for "Ta et tak 2014/15"
les mer>>P 217 Krøderbanen - Magasin, låsesystem etc
14.01.00
... fikk innvilget kr. 40.000 til bygging av brann- og vannsikkert magasin, nytt låsesystem i museets bygninger og tilkobling av montert varslingsanlegg til alarmsentral
les mer>>P 2179 Norsk kulturarv - Skadeforebyggende tiltak i forbindelse med "Ta et tak 2014/15"
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 750.000 til Skadeforebyggende tiltak i forbindelse med "Ta et tak 2014/15"
På styremøte 23. april 2015 fikk Norsk Kulturarv ytterligere kr. 500.000 til samme prosjekt
les mer>>P 2178 Norsk Industriarbeidermuseum - Telemarksgalleriet - Skallsikring og alarmsystem ved Lysebuen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til skallsikring og utvidelse av alarmsystemet ved Lysbuen
les mer>>P 2177 Kirkens SOS i Buskerud - Prosjektet - SOS for menn i krise
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 175.000 til prosjektet SOS for menn i krise
les mer>>P 2176 Rygg og Grov Sameige - Restaurering av Storebåtnaustet
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Storebåtnaustet i Gloppen KOmmune
les mer>>P 2175 Foreningen Sjøen for Alle - Sikringsprosjekt
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til sikringstiltak
les mer>>P 2174 Heddal bygdetun - Restaurering av Rambergstugo
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Rambergstugo ved Heddal bygdetun
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss