1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3437 HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 - Skifte av kledning på vestveggen på Bygning 11 på Odderøya
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3438 Drammens Seilforening - Brann- og sikkerhetstiltak ved Rødtangen Tollsted / Seilkroa på Rødtangen

06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 275.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3442 Oslofjordmuseets Venner - Gjenstående arbeider med restaurering av Andunge nr. 1 «Bess 5»

06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3443 Grim og Marianne Rønsberg – Restaurering av Gamle Rønsbergsvollen i Selbu
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3447 Stiftelsen Steinhuset på Gran – Brannsikring
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3448 Marie Richter – Restaurering av taket på Hov gård
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3449 Iver Skrefsrud – Gjenoppbygge dekket på motor-seilbåten O´Linda
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3451 Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet – Fullføring av doktorgradsprosjekt om mekanismer ved utvikling av kreft
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 750.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3452 Rissa kommune og bryggeeiere - Brannsikring av Råkvåg bryggerekke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3681 Hamar Røde Kors Hjelpekorps - Bilhenger
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss