1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 266 Fræna kyrkjelege Fellesråd
20.08.00
... fikk innvilget kr. 30.000 til brannutstyr til Vågøy kyrkje.
les mer>>P 265 Vigelands Hus A/S, Mandal
20.08.00
... fikk innvilget kr. 290.000 til brannvarsling/tyverisikring og brannsikring.
les mer>>P 261 Sunnmøre Museum - Sikring av tak
29.07.00
... fikk innvilget kr. 235.000 til restaurering av tak på tre bygninger
les mer>>P 254 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Romsås Nattkafé
29.07.00
... fikk på styremøte 29. juli 2000 innvilget kr. 110.000 til Romsås Nattkafe for 2000.
les mer>>P 255 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Josephine
29.07.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til driftsstøtte til Josephines kafe for 2000.
les mer>>P 256 Kirkens Bymisjon Rogaland - Bostedsløse
29.07.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til besøkstjeneste på hospitsene i Stavanger for år 2000.
les mer>>P 257 Kirkens Bymisjon Rogaland - Etterlatte
29.07.00
... fikk innvilget kr. 12.000 i tilskudd til sorggrupper for etterlatte etter selvmord.
les mer>>P 258 Frelsesarmeen - Fengselsarbeid - Soldammen gård
29.07.00
... fikk innvilget kr. 368.000 til kjøp av bil ved Soldammen gård.
les mer>>P 260 Odda kirkelige fellesråd
29.07.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til drift av prosjektet "Ikke hjelp".
les mer>>P 259 Fjell Festning - Restaurering av kanonbrønn
29.07.00
... ... fikk i styremøte i Stiftelsen UNI i 29. juli 2000 innvilget kr. 100.000 til restaurering av kanonbrønnen ved Fjell Festning.
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss