1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2748 Magma Geopark - Sikring av Gursli gruver
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 74.000 øremerket sikring av Gursli gruver
les mer>>P 2751 Hans Henrik Horneman - Brannsikring av Reins Kloster
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av Reins Kloster
les mer>>P 2752 Stiftelsen Engøyholmen kystkultursenter - Restaurering av tak på sjøbu
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til restaurering av taket på østre sjøhus ved Engøyholmen kystkultursenter
les mer>>P 2756 Kystlaget M/S Søgne v/Svein og Greta Hoel - Brannsikring, flåter og redningsutstyr for M/S Søgne
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket oppdatering av flåter og vester om bord i M/S Søgne
les mer>>P 2758 Hallingdal Museum - Sikringsarbeid
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kameraovervåking og DNA-merking av museumsgjenstander
les mer>>P 2759 Gamle Kvernes bygdemuseum - Brannsikring av Strandhagenstua
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til brannsikring av Strandhagenstua
les mer>>P 2762 Anne-Lise Finnesand Marthinsen - Rehabilitering av Tidegeilen 9 i Stavanger
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket istandsetting av taket på Tidegeilen 9 i Stavanger
les mer>>P 2763 Stiftelsen Borgestad Gård - Brannsikring
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til brannsikring av Borgestad Gård i Skien
les mer>>P 2764 Sverresborg - Restaurering av Tavern inkl. skifte av elektrisk anlegg
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 øremerket skifte av elektrisk anlegg m.m
les mer>>P 2765 Kjetil Negarden - Rehabilitering av stabbur
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Negarden Søndre i Vinje
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss