1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 142 Ulefos Hovedgaard - Brannsikring
18.01.99
... fikk 18. januar 1999 innvilget kr. 1 mill. til brannsikring av Ulefos Hovedgaard.
les mer>>P 141 Nesset prestegard - brannsikring
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 250.000 til brannsikring ved Nesset prestegard
les mer>>P 1415 Handelhøyskolen BI - Forskningsprosjekt
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 570.000 til forskningsprosjektet: “Gapet mellom liv og lære innen miljøvern”.
les mer>>P 1414 Asbjørn Ekse – Smaleflor i Steinslandstunet - Istandsetting
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til istandsetting av Smalefloren i Steinslandstunet.
les mer>>P 1413 Arne Nordeide – Kartveit - Vernemur
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til istandsetting av vernemur på våningshuset på Kartveit.


les mer>>P 1412 Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eiere: Torill Nedberge Klevmark og Lars Nedberge – Stabbur og løe ved Nedbergo
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til stabbur prosjektet og kr. 50.000 til løe prosjektet på høydegården Nedbergo ved Aurlandsdalen.
les mer>>P 1411 Henie Onstad Kunstsenter – Sikring 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 504.296 til sikringstiltak i 2011.


les mer>>P 1410 Ungdom mot Vold - BRU 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til prosjektet Bevisstgjøring og forebygging av Radikalisering blant Unge for 2011.


les mer>>P 140 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sprinkling
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 300.000 til sprinkling.
les mer>>P 1409 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagmuseum - M/B Hauka
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til restaureringsfase 2 vinteren 2011/2012 i forbindelse med restaureringen av MB Hauka.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss