1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1415 Handelhøyskolen BI - Forskningsprosjekt
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 570.000 til forskningsprosjektet: “Gapet mellom liv og lære innen miljøvern”.
les mer>>P 1414 Asbjørn Ekse – Smaleflor i Steinslandstunet - Istandsetting
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til istandsetting av Smalefloren i Steinslandstunet.
les mer>>P 1413 Arne Nordeide – Kartveit - Vernemur
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til istandsetting av vernemur på våningshuset på Kartveit.


les mer>>P 1412 Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eiere: Torill Nedberge Klevmark og Lars Nedberge – Stabbur og løe ved Nedbergo
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til stabbur prosjektet og kr. 50.000 til løe prosjektet på høydegården Nedbergo ved Aurlandsdalen.
les mer>>P 1411 Henie Onstad Kunstsenter – Sikring 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 504.296 til sikringstiltak i 2011.


les mer>>P 1410 Ungdom mot Vold - BRU 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til prosjektet Bevisstgjøring og forebygging av Radikalisering blant Unge for 2011.


les mer>>P 140 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sprinkling
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 300.000 til sprinkling.
les mer>>P 1409 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagmuseum - M/B Hauka
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til restaureringsfase 2 vinteren 2011/2012 i forbindelse med restaureringen av MB Hauka.
les mer>>P 1408 Stiftelsen Spydeberg Prestegård – Restaurering og brannsikring av prestegården
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til siste fase i restaureringen og brannsikring av Spydeberg prestegård.
les mer>>P 1406 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps – Digitalt KO
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til innkjøp av digitalt KO utstyr ved Drammen Røde Kors Hjelpekorps.


les mer>>Totalt 2986 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss