1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6027 Kari Brørvik får økonomisk støtte til nytt el-anlegg og brannsikring i Karist