1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 409 Halden historiske Samlinger - Fredrikshald teater
27.08.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til brannsikring av kulissemagasinet ved Fredrikshald Teater.
les mer>>P 406 Kaupanger Hovedgård - El.anlegg og brannvarsling
27.08.02
... fikk innvilget kr. 100.000 til brannvarsling og utbedring av det elektriske anlegget.
les mer>>P 405 Røros kommune
27.08.02
... fikk innvilget kr. 1,5 mill til brannsikringsplan for Røros.
les mer>>P 403 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Holdhus kirke
26.06.02
... fikk på styremøtet 26. juni 2002 innvilget kr. 150.000 til nytt varslingsanlegg ved Holdhus kirke i Fusa.
les mer>>P 402 Brekkeparken
26.06.02
... fikk på styremøtet 26. juni 2002 innvilget kr. 110.000 til finansiering av brannposter og sprinkling av Volltveit-loftet.
les mer>>P 400 Stiftelsen Baroniet Rosendal
30.05.02
...
les mer>>P 397 Korsnes kirke - brannalarmanlegg
30.05.02
... fikk innvilget kr. 55.800 til brannalarmanlegg til Korsnes gamle kirke.
les mer>>P 395 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Vaktsentral
30.05.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til vaktsentral ved museet.
les mer>>P 393 Stiftelsen Romsdalsmuseet - Reknesstabburet - alarmanlegg
30.05.02
... fikk innvilget kr. 69.000 til delfinansiering av alarmanlegg ved Reknesstabburet.
les mer>>P 388 Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum - NVIM
10.04.02
... fikk innvilget kr. 380.000 til brannsikring- og innbruddsalarm ved kraftstasjonen Tysso 1.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss