1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4376 Nordvågen Kystlag får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til gjenstående renovering av Lykken II
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4373 Fortidsminneforeningen får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannsikring av Hustad kirke
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til dette formålet
les mer>>P 4372 Jarle A. Johansen får økonomisk støtte til omlegging av tak på bolighus
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4371 Magnar Saltnes får økonomisk støtte til restaurering av jordkjeller på gården Njøten
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4370 Norske Redningshunder, Midt Troms lag får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til ny scooter med henger
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 75.300 til dette formålet
les mer>>P 436 Selsøyvik handelssted
24.02.04
... fikk på styremøte 24. februar 2004 innvilget kr. 200.000 til restaurering av Selsøyvik handelssted.
les mer>>P 4369 Stiftelsen Shalam får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til anskaffelse av en minibuss
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>P 4368 Tromsø Røde Kors får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til «gatemegling», forebygging av vold og kriminalitet blant ungdom
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4364 Grendahuset Ljosheim får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannsikring
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>P 4363 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikringsanlegg ved Grødaland og Audamotland
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss