1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4059 Grendehuset Skogly får økonomisk støtte til restaurering av gammelt inngangsparti
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.

les mer>>P 4058 Oplandske Dampskibsselskap – DS Skibladner får økonomisk støtte til reparasjon av Skibladner-huset
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 160.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>p 4055 Norsk Maritim Museum får økonomisk støtte til sikring av Svanen før toktsesong 2019
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4054 Stiftelsen Buskerud museet får økonomisk støtte til sikring av taket på Villa Fridheim
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4052 Norsk Narkotikapolitiforening får økonomisk støtte til trykksaker og profileringsmateriell
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 110.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 404 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn
26.06.02
... fikk på styremøtet 26. juni 2002 innvilget kr. 100.000 til oppfølging av forprosjekt og kr. 200.000 til prosjekt om fukt i bygninger.
les mer>>P 4048 Bjørnsgard ANS får økonomisk støtte til diverse sikring
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4047 Jan Henrik Opsahl får økonomisk støtte til tilbakeføring av tegltak på låven på Østerhaug gård
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4045 Bardu Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til kjøp av ATV med henger
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4044 Stiftelsen Evju Bygdetun får økonomisk støtte til bygging av arkivkjeller
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss