1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 275 Urskog-Hølandsbanen - Tertitten - Sikringstiltak
11.11.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 264 Krøderbanen - Planovergang
20.08.00
... fikk innvilget kr. 16.000 til varslingslys i forbindelse med planovergang
les mer>>P 160 Skien-Telemark Turistforening - Seniorgruppa
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 4.500 til motorsag og verneutstyr.
les mer>>P 156 Nasjonalmuseet for kunst - Nasjonalgalleriet - Sikkerhet og transport
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april innvilget kr. 150.000 til sikkerhet og transport av malerier utlånt fra Galleria Palatina i Italia.
les mer>>P 134 Norsk Folkemuseum - Diverse sikring
04.11.98
... fikk på styremøte 4. november 1998 innvilget kr. 1.750.000 til nytt brannalarmanlegg, helårsbrannslanger og fornying av gjerder.
les mer>>P 133 Iveland og Vegusdal bygdemuseum
04.11.98
... fikk på styremøte 4. november 1998 innvilget kr. 35.000 til bekjempelse av skadedyr på museets gjenstander.
les mer>>P 125 Storebrand, region Vest-Norge
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget kr. 300.000 til etterfylling av pulverapparater i forbindelse med brannvernundervisning på Vestlandsskolene.
les mer>>P 94 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Sikringstiltak
24.11.97
... fikk på styremøte 24. november 1997 innvilget kr. 1 mill. til sikringstiltak i forbindelse med prosjektet "Dam Renne, Masovn".
les mer>>P 89 Waldermarhøy - Ski kommune
26.08.97
... fikk på styremøte 26. august 1997 innvilget kr. 35.000 til restaurering av gammel steinmur på Waldermarhøy.
les mer>>P 85 Norsk Skogmuseum - Brannvarsling Prestøya
14.05.97
... fikk på styremøte 14. mai 1997 innvilget kr. 160.000 til oppgradering av brannvarsling på Prestøya.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss