1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2813 Stiftinga Jærmuseet - Brannalarmanlegg ved Sola flyhistoriske museum, 720-brakka
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 35.632 til brannalarmanlegg ved 720- brakka på Sola flyhistoriske museum
les mer>>P 2812 Stiftinga Jærmuseet - Brannvarslingsanlegg ved Vistnestunet i Randaberg kommune
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 16.839 til brannvarslingsanlegg ved Vistnestunet i Randaberg kommune
les mer>>P 2811 Stiftinga Jærmuseet - Brannvarslingsanlegg ved Limagarden i Gjesdal kommune
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 72.120 til brannvarslingsanlegg ved Limagarden i Gjesdal kommune
les mer>>P2810 Anne Ruden - Sikring av synkende gulv i 1.etasje i Raadhusgaten 22 i Gamlebyen Fredrikstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikring av sunket gulv i 1. etasje i Raadhusgaten 22.
les mer>>P 2809 Ronny Nilsen - Istandsetting av eldre hus på Tjørve, Lista
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til fjerning av eternittplater og istandsetting av vegger mot sør og vest
les mer>>P 2808 Haugesund Røde Kors Hjelpekorps - 4-hjuls ATV
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en ATV
les mer>>P 2807 Telemark Turistforening - Oppgradering av Gaustadtoppen turisthytte med tetting av tak og nye rømningsvinduer
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til DEL 2, øremerket tetting av tak og nye rømningsvinduer
les mer>>P 2806 Anno Museum AS, avd. Norsk Skogmuseum - Sørlistøa Fløtermuseum - Sikkerhetstiltak for MS Trysilknut og istandsetting av pipe ved museet
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til sikkerhetstiltak for M/S Trysilknut og til istandsetting av pipe ved Sørlistøa Fløtermuseum
les mer>>P 2805 Trude E. Wilskow Botn - Istandsetting av stabburet ved Botn skysstasjon i Telemark
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av stabburet på Botn skysstasjon i Telemark
les mer>>P 2804 Arne Storeskar - Istandsetting av sommerfjøset på Dokkeslette
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 19.000 til istandsetting av sommerfjøset på Dokkeslette
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss