1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 111 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskapet Thunes vei 5
28.04.98
... fikk på styremøte 28. april 1998 innvilget kr. 300.000 til drift.
les mer>>P 109 Ringnes gård
28.04.98
... fikk på styremøte 24. april 1998, innvilget kr. 130.000 til varslings- og slukningsutstyr.
les mer>>P 110 Stiftelsen Kløckers Hus
28.04.98
... fikk på styremøte 28. april 1998 innvilget kr. 25.000 til sikringsarbeider og alarmer.
les mer>>P 108 Fredrikstad Sjømannsforening
24.03.98
... fikk på styremøte 24. mars 1998 innvilget kr. 50.000 til brannalarm i foreningens eiendom i Fredrikstad.
les mer>>P 107 Frammuseet - "Gjøa" - Restaurering
16.03.98
... fikk på styremøte 16. mars 1998 innvilget kr. 350.000 til restaurering og sikring av polarfartøyet "Gjøa".
les mer>>P 105 Kirkens Bymisjon Drammen - Møtestedet - Brannsikring
16.03.98
... fikk på styremøte 16. mars 1998 innvilget kr. 100.000 til brannsikringstiltak.
les mer>>P 104 Ungdom mot Narkotika
16.03.98
... fikk på styremøte 16. mars 1998 innvilget kr. 500.000 til prosjektet "Slå tilbake".
les mer>>P 106 Sandviksboder Kystkultursenter AS - Sikringstiltak
16.03.98
... fikk på styremøte 16. mars 1998 innvilget kr. 600.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 102 Setesdalsbanen - Grovane stasjon - Brann- og tyverisikring
18.02.98
... fikk på styremøte 18. februar 1998 innvilget kr. 51.693 til brann- og tyverisikring av Grovane stasjon.
les mer>>P 103 Hol kirke
18.02.98
... fikk på styremøte 18. februar 1998 innvilget kr. 400.000 til brannsikring av Hol gamle kirke.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss