1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1279 Norges Speiderforbund - Vestfold krets / Husøy sjøspeidergruppe - redningsflåte
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr 22.375 til innkjøp av redningsflåte for nyinnkjøpt skøyte.
les mer>>P 1278 Elsero AS - trådløst brannvarslingsanlegg.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til installasjon av trådløst brannvarslingsanlegg på Elsero.
les mer>>P 1277 Ringnes Gård – utskifting av 10 vinduer
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 90.000 til utskifting av 10 vinduer på Ringnes gård, kopiert til 1765 utforming.
les mer>>P 1276 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2010
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til markedsføring av Bygningsverndagen på Vøienvolden gård i 2010.


les mer>>P 1275 Circumferencens Venner - kjøp av datautstyr samt kjøp av tjenester for webdesign og grafisk design i forbindelse med oppstart av organisasjonen.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 35.000 til innkjøp av datautstyr samt kjøp av tjenester for webdesign og grafisk design i forbindelse med oppstart av organisasjonen.
les mer>>P 1274 Fossesholm Herregård - Avfukteranlegg
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til avfukteranlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>P 1273 WayBack Trondheim - Oppstart.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget 100.000 til økonomisk støtte til oppstart av Stiftelsen WayBack i Trondheim.
les mer>>P 1272 Redningsselskapet - ny redningsskøyte - RS UNI Kragerø
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 4.250.000 til ny redningsskøyte i Kragerø/Langesund området, ferdig utstyrt.
les mer>>P 1270 Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder - vedlikehold.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 øremerket vedlikehold av prioriterte tiltak.
les mer>>P 126 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Diverse prosjekter
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget tilsammen kr. 250.000 i tilskudd - kr. 50.000 til BARM-prosjektet, kr. 50.000 til Romsås Nattkafe og kr. 150.000 til ettervern for tidligere innsatte.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss