1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 87 Stiftelsen Uthaugsgården - brann- og innbruddsalarm
03.06.97
... fikk på styremøte 3. juni 1997 innvilget kr. 65.000 til installasjon av brann- og innbruddsalarm.
les mer>>P 78 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset
03.06.97
... fikk 3. juni 1997 innvilget kr. 100.000 til Kalfarhuset i Bergen.
les mer>>P 88 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Brannsentral og detektor på Øygarden
03.06.97
... fikk på styremøte 3. juni 1997 innvilget kr. 200.000 til brannsentral og detektor på Øygarden.
les mer>>P 76 Kystmuseet i Sogn og Fjordane
03.06.97
... fikk på styremøtet 15. januar og 3. juni 1997 innvilget henholdsvis kr. 200.000 og kr. 300.000 til sikringstiltak ved Vågsberget handels- og gjestgiveri.
les mer>>Skadevernprisen 1996 - Skade- og miljøvern
14.05.97
... ble tildelt Ungdom mot Vold på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 14. mai 1997.
les mer>>P 85 Anno Museum AS, avd. Norsk Skogmuseum - Brannvarsling Prestøya
14.05.97
... fikk på styremøte 14. mai 1997 innvilget kr. 160.000 til oppgradering av brannvarsling på Prestøya.
les mer>>P 86 Norsk Bergverksmuseum - sprinkleranlegg
14.05.97
... fikk på styremøte 14. mai 1997 innvilget kr. 370.000 til sprinkleranlegg ved museet.
les mer>>P 83 Politimesteren i Rogaland
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 130.000 til gjennomføring av prosjektene "Fra bagatell til helvete" og til "Samtale i stedet for vold".
les mer>>P 84 Lulesamisk senter - Tysfjord kommune
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 50.000 til installering av et alarmanlegg m.m.
les mer>>P 82 Lågdalsmuseet - Glitre Hovedgård
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 57.000 til sikringstiltak på Glitre Hovedgård
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss