1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1683 Erkjentlighetsprisen 2012 - Narviksenteret
25.10.12
... ble i styremøte 25. oktober 2012 tildelt Narviksenteret med kr. 400.000. Prisen ble overrakt Ulf Eirik Torgeresen i f.b.m. Stiftelsen UNIs styremøte i desember.

les mer>>P 1682 Norsk jernbaneklubb / Museet Gamle Vossebanen - sprinkleranlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til sprinkleranlegg
les mer>>P 1681 Norsk Kulturarv - informasjon og veiledningsarbeid
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til informasjon og veiledningsarbeid i forbindelse med "Ta et tak 2012"
les mer>>P 1680 Jødisk Bo- og seniorsenter - pålegg brannsikring
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til uventet pålegg av brannsikring og redningsveier ved Jødisk Bo- og Seniorsenter i Bergstien 17
les mer>>P 167 Ungdom mot Vold - Gjengsplittelse
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 850.000 til prosjektet "Gjengsplittelse".
les mer>>P 1679 - Vega kommune - Vega Kirke - brannvarslingsanlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til montering av brannvarslingsanlegg i Vega kirke
les mer>>P 1678 Norsk Teknisk Museum - brannisikre skap
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikre skap med avtrekk
les mer>>P 1677 Johan Kåre Vadøy - kaianlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring av betongkai ved Smørhamn Handelstad
les mer>>P 1676 Norsk Folkehjelp Andøy - utstyr for skredsøk
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utstyr for skredsøk
les mer>>P 1675 Frelsesarmeen rusomsorg, Bosatt - kost- og ernæringsprosjekt
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 176.490 til brosjektet "Bordsatt"
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss