1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1400 Norsk Folkemuseum - Utstilling – Den første stortingsalen
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 230.000 til sikring av gjenstandene i forbindelse med utstillingen “Den første stortingsalen”.
les mer>>P 1401 HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 – Lasaretthøyden - Brannvarsling
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 105.000 til brannvarslingsanlegg på Lasaretthøyden, Odderøya.


les mer>>P 1402 Mandals Turnforening – Utskifting av 10 vinduer i hallen
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utskifting av 10 gamle vinduer i hallen fra 1925.
les mer>>P 1403 Vågan Kystlag – MJ Anne Bro – Dekk og lukekarm
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av dekk og lukekarm på MJ Anne Bro.


les mer>>P 1404 Hopsjø Kyst- og Kultursenter – Sikring av fabrikkpipe
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til rehabilitering av den gamle fabrikkpipen på Hopsjøen.
les mer>>P 1405 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Veilederskole høsten 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 160.000 til Veilederskolens Trinn I høsten 2011.


les mer>>P 1406 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps – Digitalt KO
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til innkjøp av digitalt KO utstyr ved Drammen Røde Kors Hjelpekorps.


les mer>>P 1408 Stiftelsen Spydeberg Prestegård – Restaurering og brannsikring av prestegården
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til siste fase i restaureringen og brannsikring av Spydeberg prestegård.
les mer>>P 1409 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagmuseum - M/B Hauka
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til restaureringsfase 2 vinteren 2011/2012 i forbindelse med restaureringen av MB Hauka.
les mer>>P 1410 Ungdom mot Vold - BRU 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til prosjektet Bevisstgjøring og forebygging av Radikalisering blant Unge for 2011.


les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss