1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1662 Stiftelsen Uthaugsgården - reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedlån
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedbygningen
les mer>>P 1661 Kystlaget Trondhjem - M/F Gamle Stoksundferja - strakstiltak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til strakstiltak for tekking av dekket på M/F Gamle Stoksundferja
les mer>>P 1660 Vågå Historielag - Jutulheim Bygdamuseum - Brannalarmanlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til nytt brannalarmanlegg ved Jutulheimen bygdemuseum
les mer>>P 1625 Mjøsmuseet AS - avd. Friluftsmuseet Stenberg - Kulverter
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 200.000 til restaurering av øvre og nedre kulvert i parken på amtmannsgarden Stenberg på Toten.
les mer>>P 1624 MOT - Signalbærer med MOT
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 300.000 til prosjektet - Signalbærer med MOT.
les mer>>P 1623 MOT - Mestringsreisen
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 300.000 til oppstart av prosjektet - Mestringsreisen i MOT.
les mer>>P 1622 Nordhordaland Veteranbåtlag - D/S Oster - Nødvendig investeringer
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 80.000 til nødvendig investeringer i 2012 på D/S Oster.
les mer>>P 1621 A/S Fæmund - pålegg fra skipskontroll
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 150.000 til Fæmund II i forbindelse med inspeksjon av skrog og propellaksling etter pålegg fra skipskontrollen.
les mer>>P 1620 Kirkens Bymisjon Bergen - Myrsnipa Samværssenter i Bergen - ombygging av 2 leiligheter
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 200.000 til ombygging av 2 leiligheter i forbindelse med prosjekt Myrsnipa samværssenter i Bergen.
les mer>>P 1619 Røde Kors - Hadsel Hjelpekorps - Mannskapsbil
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 100.000 til innkjøp av mannskapsbil og trekkvogn for Røde Kors Hadsel Hjelpekorps.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss