1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1165 Miljøvernprisen 2009 - Norges Naturvernforbund
15.10.09
... ble på styremøte 15. oktober tildelt Norges Naturvernforbund med kr. 300.000. Prisen ble overrakt generalsekretær Jan Thomas Odegard, på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009.
les mer>>P 1164 Skadevernprisen for 2009 - Norges Røde Kors Hjelpekorps
15.10.09
... ble på styremøte 15. oktober tildelt Norges Røde Kors Hjelpekorps med kr. 300.000. Prisen ble overrakt nestleder Lars-Otto Laukvik, på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009.
les mer>>P 1155 Forsvarsmuseet / Forsvaret - sikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til anskaffelse av nødvendige detektorer til utstillingsalarmsystemet ved Forsvarsmuseet i Oslo.
les mer>>P 1154 Museet Midt IKS - Avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag - Søblomskaia
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 124.783 til reparasjon av fenderverk og strømuttak på Søblomskaia i Rørvik.
les mer>>P 1153 Stift. Hardanger og Voss Museum - Prosjekt "Fartøyvern på museum"
15.10.09
... fikk på Styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr.50.000 til gjennomføring av første år av prosjekt "Fartøyvern på museum".
les mer>>P 1152 Gatemagasinet Virkelig - nye distribusjonsområder
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 300.000 til utvidelse av distribusjonsområdet til Harstad og Bodø for Gatemagasinet Virkelig.
les mer>>P 1151 Tett trehusbebyggelse i Tønsberg - brannsikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til utførelse av "Fysiske tiltak, både slukking og tidlig varsling i forbindelse med "Tett trehusbebyggelse i Tønsberg.
les mer>>P 1149 Løvstakksiden menighet
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktobeer 2009 innvilget kr. 100.000 til holdningsskapende ungdomsarbeide.
les mer>>P 1163 Røde Kors - Tromsø - Prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling"
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling i Tromsø" i 2010

les mer>>P 1162 Portaasen - brannsikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 300.000 til brann og sikring ved Portaasen
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss