1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1563 Johan Ramdahl - Orkanger stasjon
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket til reparasjon av taklekkasjer, inkl. nye takrenner og nedløp piper
les mer>>P 1562 Skonnerten Svanen - Restaurering av skrog og rigg
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ekstraarbeider i forbindelse med restaurering av skrog og rigg på skonnerten Svanen
les mer>>P 1561 Vulcanus Taubåtkompani - reparasjon av tak
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til reparasjon av taket på veteranbåten Vulcanus
les mer>>P 1560 Steigen bygdetun - Brannalarm
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Steigen bygdetun
les mer>>P 1559 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking, samt 5-årsklassing og plateskift ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>P 1558 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr ombord i D/S Styrbjørn
les mer>>P 1557 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - vedlikehold
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til vedlikehold/dokking i forbindelse med 5-årsklassing for D/S Børøysund
les mer>>P 1556 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - standsetting av livbåt
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av babord livbåt om bord i D/S Børøysund
les mer>>P 1539 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn - oppsummering
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til oppsummering av NFBIBs erfaringer etter 15 års innemiljøarbeid knyttet til barns miljø i skoler, barnehager og boliger
les mer>>P 1538 Fortidsminneforeningen - seminar
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 i støtte til seminar om klimamål og gamle hus
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss