1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1947 Odd Kjerringvåg - Restaurering av notehenget på Kjerringvåg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av notehenget på Kjerringvåg.
les mer>>P 1946 Truls Alnes Antonsen - Skrogreparasjon
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til skrogreparasjon på losskøyta West Wind.
les mer>>P 1902 Folkets Hus i Eydehavn - Restaurering og sikring av skifertak
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering og sikring av skifertak
les mer>>P 1901 Ragnhild Hovengen - Omlegging av tak og restaurering av pipe
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til omlegging av tak og restaurering av pipe på Søre Stugu på Øygarden.
les mer>>P 1921 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndag 2013 - Vøienvolden Gård - Markedsføring
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til finansiering til markedsføring.
les mer>>P 1920 LEVE, Finnmarks fylkeslag - Familiesamling for etterlatte etter selvmord i oktober 2013
22.08.13
... ...fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til støtte til familiesamling
les mer>>P 1908 Røde Kors Hjelpekorps - Soknedal - Beredskapshenger inkl. innkjøp av nytt matriell
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til beredskapshenger inkludert innkjøp av nytt materiell.
les mer>>P 1896-A Ludvig Korsøen - Restaurering av jordkjeller/potetkjeller på Krossøy
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av gjordkjeller/potetkjeller på Krossøy
les mer>>P 1911-A Anni og Svein Hågøy - Vøling av to steinhus
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til vøling av uteflor og vaskehus/eldhus på Myrtveit
les mer>>P 1890-A Nærøyfjordens Verdensarvpark - Inge Olai Sønnerheim - Istandsetting av våningshus
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til istandsetting av våningshus på fjellgården Sinjarheim.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss