1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 343 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Albertine
11.06.01
... ble innvilget kr. 200.000 til fortsatt utvikling av prosjektet Albertine.
les mer>>P 3438 Drammens Seilforening - Brann- og sikkerhetstiltak ved Rødtangen Tollsted / Seilkroa på Rødtangen

06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 275.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3437 HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 - Skifte av kledning på vestveggen på Bygning 11 på Odderøya
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3436 Ivar Krekvik - Restaurering av sidebygning på Lundeby gård
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt (trinn 2)
les mer>>P 3435 Per Ove Leistad – Restaurering av våningshuset på gården Lia i Våler
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3434 Per Roar Stømner – Restaurering av fjøs/låve ved gården Lie midtre
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3433 Naturhistorisk museum – Universitetet i Oslo - Klimastyring av Palmehuset og Victoriahuset i Botanisk hage
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 2.500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3432 Foreningen Kvitsøy 1 - Restaurering av motoren på losbåten Kvitsøy 1
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3431 Sameiget Nordhagen – Istandsetting av Vedahuset på Haugsholmen
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3430 Tollef Mykleby – Vedlikehold og restaurering av eksteriør på fasader på hovedbygningen på Melgården
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss