1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3736 Torunn Hovland Ljone – Trebukkdam og vassrenne til Skeie-mylna
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3735 Stiftelsen Bratteklev Skipsverft - Brannvarslingsanlegg
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3733 Stiftelsen Norsk Motormuseum - Reparasjon av taket på museumsbygget
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3731 Slaabervigs Venner - Restaurering av gammel hagemur i Slaabervig friområde
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3730 Anne Sofie Garberg – Restaurering av gråsteinkjeller på Bakkgjerdet Gård
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 372 Stiftelsen Nordmøre museum - Hjelkrem, Woldbrygga og Strandhuset
12.02.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til sikringstiltak ved Hjelkrembrygga, Woldbrygga og Strandhuset.
les mer>>P 3728 Margarete Uddu Strømnes – Reparasjon av tak og vegger på driftsbygningen/fjøset på Strømnes gård
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3725 Idd og Enningdalen Historielag Idd - Varevinduer på Gamle Prestebakke
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3722 Thomas Angells Stiftelser - Muring og maling av Thomas Angells hus
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3721 Auli mølle - Museene i Akershus - takarbeider og drenering
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss