1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 86 Norsk Bergverksmuseum - sprinkleranlegg
14.05.97
... fikk på styremøte 14. mai 1997 innvilget kr. 370.000 til sprinkleranlegg ved museet.
les mer>>P 83 Politimesteren i Rogaland
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 130.000 til gjennomføring av prosjektene "Fra bagatell til helvete" og til "Samtale i stedet for vold".
les mer>>P 84 Lulesamisk senter - Tysfjord kommune
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 50.000 til installering av et alarmanlegg m.m.
les mer>>P 82 Lågdalsmuseet - Glitre Hovedgård
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 57.000 til sikringstiltak på Glitre Hovedgård
les mer>>P 80 Røde Kors - Storebrand
19.03.97
... fikk på styremøte 19. mars 1997 innvilget kr. 500.000 til prosjektet "Dugnad for Nærmiljøet".
les mer>>P 81 MaritaStiftelsen - Skolebesøk og ANT-hefter
19.03.97
... fikk 19. mars 1997 innvilget kr. 510.000 til skolebesøk + ANT-hefter

les mer>>P 79 Breidablikk - Sprinkling av låven
19.03.97
... fikk 19. mars 1997 innvilget kr. 100.000 til sprinkling av låven på Breidablikk.
les mer>>Sjøbu ved Østervåg i Stavanger v/Kåre Nilsen
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 100.000 til brannsikring av verneverdig sjøhus ved Østervåg i Stavanger.
les mer>>P 75 Rogaland fylkeskommune - Jærmuseet
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 150.000 til installering av et sprinkleranlegg i en av museets uthusbygninger.
les mer>>Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter - el.anlegg
15.01.97
... fikk 15. januar 1997 innvilget kr. 150.000 til utskifting og reparasjon av det gamle elektriske anlegget.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss