1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1249 Stovivollen - 1. Tanum Speidergruppe - restaurering.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til oppussing av Stovivollen
les mer>>P 1248 Caroline af Sandnes - sikrings- redningsbåt.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 26.790 til en sikrings/redningsbåt for Caroline af Sandnes.
les mer>>P 1246 Henie Onstad Kunstsenter - sikringstiltak for 2010.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 672.701 til sikringstiltak i 2010.
les mer>>P 1245 R/S 44 Idun v/Eddie Lesund - Ferdigstillelse
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til ferdigstillelse av pågående arbeider på RS 44 Idun
les mer>>P 1244 Oddbjørn Bertheussen - Grand Hotell i Vardø - Vinduer i 2. etg.samt drenering
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 for tilbakeføring av vinduer i 2. etg. i Gamle Grand Hotell i Vardø, samt til drenering av bygningen.

les mer>>P 1243 Norsk Folkemuseum - Stiklestadlåna - sikring.
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 875.000 til sikring av Stiklestadlåna.

les mer>>P 1242 SK Boy Leslie - skifte av maskineriet.
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til utskiftning av maskineriet på Boy Leslie.

les mer>>P 1241 Musegaten 2 / Tromsø Kunstsenter - brannsikring.
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 437.000 til brannsikring.

les mer>>P 1240 Larsgården v/Elin Aasen og Halvard Nilsen
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til restaurering av piper og ovner.
les mer>>P 123 Kirkens kontaktsenter for barn og unge
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 400.000 til drift av "V 13", ungdomsarbeid rettet mot tenåringer.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss