1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1855 Suldal Røde Kors - Ny redningsbåt
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ny søk og redningsbåt for Suldal Røde Kors
les mer>>P 1854 Norsk Folkemuseum - Ibsenmuseet i Arbinsgate 1 - alarmanlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 375.000 til utvidet alarmanlegg for innbrudd og tyveri i f.b.m. med utvidelse av arealene ved Ibsenmuseet i Arbinsgate 1
les mer>>P 1853 Stiftelsen Lillehammer Museum - Aulestad - Sprinkleranlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket sprinkleranlegg ved låven på Aulestad
les mer>>P 1852 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø - Pålegg fra skipskontrollen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 113.700 øremerket fortøyningstau, ny gangvei og sikkerhetskurs
les mer>>P 1851 Marianne Øverhaug - Storeggen gård
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 48.000 øremerket oppsetting av ny pipe på Storeggen gård
les mer>>P 9933-A Hanne Kari Wedøe Bakke - Istandsetting av grue og pipe
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av grue og pipe på Seterstørhuset på Oppegård på Toten
les mer>>P 9931-A Marhaug og Botn Sanitetsforening - Omlegging av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av tak på "Skolebakken".
les mer>>P 9930-A Freddy Larsen - Skreien 1 - Livbeltekasser
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til livbeltekasser på dekk for Skreien 1.
les mer>>P 9929 Anno Museum AS - avd. Migrasjonsmuseet - Sikring
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 16.000 til sikring
les mer>>P 9927-A Per Bjørn Foros - Istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss