1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2797 Lise Kristensen - Restaurering av teglsteinsfjøs ved presteenkesetet Huser
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av teglsteinsfjøset på Huser
les mer>>P 2796 Eirik Bjørsnøs - Restaurering av originale krysspostvinduer i Nordlandshuset Nesset på Vindstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av originale krysspostvinder ved Nesset på Vindstad
les mer>>P 2795 Cathrine Schei - Restaurering av grunnmur i Torvgaten 62, Gamlebyen i Fredrikstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av grunnmur i Torvgaten 62 i Gamlebyen Fredrikstad
les mer>>P 2794 Lesliebrygga AS - Omlegging av tak på Lesliebrygga i Sjursvikveien 25
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til omlegging av taket mot land på Klippfiskbrygge i Sjursvikveien 25
les mer>>P 2793 Bergfjerdingen Vel - Direktedeteksjonsanlegg for trehusbebyggelsen i Bergfjerdingen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til direktedeteksjonsanlegg for trehusbebyggelsen i Bergfjerdingen
les mer>>P 2792 LEVE, Finnmark fylkeslag - Familiesamling for etterlatte ved selvmord
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til familiesamling i juni 2016 for etterlatte ved selvmord
les mer>>P 2786 Vestre Toten kommune - Trinn 4 i forbindelse med restaurering av kirkestallen ved Ås kirke
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til trinn 4
les mer>>P 2785 Fetsund Lenser - Brannteknisk vurdering med oppdatert risikoanalyse
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til oppdatert risikoanalyse og brannperm ved Fetsund Lenser
les mer>>P 2784 Tor Mjelstad og Elisabeth Tonheim - Restaurering av Villa Heimdalstrand
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Villa Heimdalstrand
les mer>>P 2783 Oslo Open Water - Sponsing av "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt"
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til sikringstiltak rundt arrangementet "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt"
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss