1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1885 Sokndal Kommune - Montering av brannslanger
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til montering av brannslanger i h.h.t delprosjektet.
les mer>>P 1903 Gullberg Avlastning - Utbedring av gulv
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 133.512 til utbedring av gulv
les mer>>P 1850 Akershus Røde Kors - Gatemegling 2013
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til Gatemegling 2013
les mer>>P 1849 Stiftelsen Guts - Traktor og vedkløyvemaskin
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 44.000 til en Husqvarna traktor og kr. 69.000 til en elektrisk vedkløyvemaskin
les mer>>P 1848 Elin og Johannes Hauge - Hauge Gard -
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket restaurering av taket på stovehuset på Hauge
les mer>>P 1847 Monica R. Waldemar og Ole Martin Skjerpe Leirflåt - Skjerpe gård - Piper og tak
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket piper og tak ved Skjerpe gårs
les mer>>P 1846 Heidi Vallestad - Storehuset fra Eldalen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til antikvarisk istandsetting av storehuset fra Eldalen
les mer>>P 1845 Fjord- og Jektnemnda - Jekta Pauline - Aggregat m.m
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til 220 V aggregat og varmtvannsanlegg for museumsfartøyet Jekta Pauline
les mer>>P 1844 Saltdal kommune - Dragesaga
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Dragesaga til museumsformål
les mer>>P 1873-A Fjell Kystlag - Smia i Storesund
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 7.200 til drenering ved Smia i Storesund og med inntil kr. 5.000 til anskaffelse eller reparering av balatarreimen i smia
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss