1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2396 HLF Briskeby AS - Brannsikring ved HLF Briskeby Kompetansesenter i Lier
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til brann, varsling og innbruddsalarm ved HLF Briskeby Kompetansesenter
les mer>>P 2432 Anno Museum AS - avd. Migrasjonsmuseet - Brannteknisk utbedringsarbeid
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til branntekniske utbedringsarbeider ved Migrasjonsmuseet
les mer>>P 2395 Pitesamisk Museum - Restaurering av fredet samisk bolighus på Kåsmovollen i Bodø kommune
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av automatisk fredet samisk bolighus på Kåsmovollen i Bodø kommune
les mer>>P 2386 Søgne Røde Kors Hjelpekorps - Avd. Beredskapsvakt
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket ATV/beltesats, henger og slede
les mer>>P 2430 Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til en ATV, med utstyr for bruk til søk og redning
les mer>>P 2394 Fosnes kommune - Nytt tak på Steinstua
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt tak på Steinstua
les mer>>P 2428 Strand kirkelige fellesråd - Nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på vernede bygninger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til et nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på Strand kirke
les mer>>P 2392 Marit og Jo Olav Kvarberg - Restaurering av våningshuset på Odde
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av det gamle våningshuset på Odde
les mer>>P 2385 Kirkens Bymisjon Oslo - Nadheim - Prosjekt Frivillig Nadheim
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til Prosjekt Frivillige - Nadheim
les mer>>P 2390 Åsne Sunniva Søreide - Restaurering av stabburet i rekketunet i Færevåg
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av stabbur i rekketunet Færevåg
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss