1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 268 Trondhjems Provincialoge - nytt lås- og adgangssystem samt nødlysanlegg
20.08.00
... fikk innvilget kr. 13.500 til installering av nytt lås- og adgangssystemer samt utvidelse av nødlysanlegg.
les mer>>P 267 Henie Onstad Kunstsenter - Sikring 2000
20.08.00
... fikk innvilget kr. 473.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 266 Fræna kyrkjelege Fellesråd
20.08.00
... fikk innvilget kr. 30.000 til brannutstyr til Vågøy kyrkje.
les mer>>P 265 Vigelands Hus A/S, Mandal
20.08.00
... fikk innvilget kr. 290.000 til brannvarsling/tyverisikring og brannsikring.
les mer>>P 263 Nidaros Domkirke - Waisenhuset
20.08.00
... fikk 20. august 2000 innvilget kr. 239.850 til brannvarslingsanlegget i Waisenhuset.
les mer>>P 261 Sunnmøre Museum - Sikring av tak
29.07.00
... fikk innvilget kr. 235.000 til restaurering av tak på tre bygninger
les mer>>P 253 Næs Hovedgård
26.06.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til prosjektutredning for brannsikring av Næs Hovedgård.
les mer>>P 241 Brevik Bymuseum
24.05.00
... fikk innvilget kr. 24.750 til innbrudds- og brannvarslingsanlegg i museets magasinbygning.
les mer>>P 240 Sømna Bygdetun - Brannsikring av bygninger
24.05.00
... fikk innvilget kr. 30.000 til brannsikring av bygninger på Sømna Bygdetun.
les mer>>P 238 Stiftelsen Tollerodden - overrisling
02.05.00
... fikk på styremøtet 2. mai 2000 innvilget kr. 350.000 til nytt overrislingsanlegg på Tollerodden. Kirkestredet 9.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss