1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2941 Aase Birkhaug – Istandsetting av uteflor på Slettåsen
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2942 Kirkens Bymisjon Oslo - Nadheim
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til videreføring av «Prosjekt Frivillig» på Nadheim
les mer>>P 2943 Hamar Sanitetsforening - «Sangenhagen»
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til istandsetting av «Sangenhagen»
les mer>>P 2944 Gamle Grand Hotell i Vardø
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utskifting av vinduer og til renovere fasaden
les mer>>P 2947 Bodø Røde Kors - Snøscooter
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av snøscooter
les mer>>P 2948 22B Kontaktsenter - Omstillingstiltak
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til omstillingstiltak i forbindelse med senterets bokollektiv
les mer>>P 2949 Kirkens Bymisjon Oslo - Prosjekt Radius
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til aktivitetsmidler til prosjekt Radius i 2016
les mer>>P 2953 Margit Rognerud – Skifertak på Etna jernbanestasjon
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2954 Mandal museum - Andorsengården
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til istandsetting av Andorsengården i Mandal
les mer>>P 2955 Søgne Røde Kors - Båt
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til båt med henger
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss