1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1399 Stiftelsen Gamle Hovin – Butikken – Grunnmur
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til sikring av grunnmur i butikken ved Gamle Hovin.
les mer>>P 1398 Lions Club Oslo / Stiftelsen Hallvardbo – Brann og sikring
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 177.000 til brann og sikringstiltak ved eiendom for aktivitetssenter for ungdom.


les mer>>P 1397 Horten kommune – Munchs Hus - Brannsikring
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til restaurering og brannsikring av museet Munchs hus.
les mer>>P 1389 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Inge Olai Sønnerheim – Steinsel på stølen Frivoll
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av to steinsel på stølen Frivoll i Aurlandsdalen.

les mer>>P 1396 Salem Menighet – 22 B Kontaktsenter – 9-seters bil
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til kjøp av en “ny” brukt 9-seters bil.
les mer>>P 1388 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Thorbjørn Sund – Naust på Styvi
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til restaurering av naust på Styvi
les mer>>P 1387 A Lars og Ida Helene Braastad – Balke Østre Søndre - Fjøs
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 31.800 til restaurering/bevaring av fjøs ved Balke Østre Søndre på Toten.
les mer>>P 1395 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø – Sikkerhetskurs og årlig kontroll
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 81.000 øremerket sikkerhetskurs ved NMU i Horten for 5 personer, samt kr. 30.000 øremerket årlig kontroll og sertifisering av redningsflåter og pressostater i forbindelse med Gamle Kragerø.


les mer>>P 1386 A Foreningen “Nygårdsbryggas Venner” – Brygge i Hagvåg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til restaurering – første fase - av brygge i Hagvåg.


les mer>>P 1361 Stiftelsen Motivasjon og Mestring – Veteranbåten Mot - Redningsutstyr
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 63.000 til redningsutstyr til veteranbåten “Mot”.
les mer>>Totalt 2756 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss