1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2382 Stift. Seminarium Fredericanum - Sprinkleranlegg til Bergen Barneasyl

23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 37.500 til sprinkleranlegg for Bergen Barneasyl
les mer>>P 2383 Johan Randahl - Drenering ved Orkanger stasjon
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til drenering ved Orkanger stasjon
les mer>>P 2384 Stift. Gamle Stamsund - Utbedring av brannfarlige ovner
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til brannsikringstiltak
les mer>>P 2385 Kirkens Bymisjon Oslo - Nadheim - Prosjekt Frivillig Nadheim
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til Prosjekt Frivillige - Nadheim
les mer>>P 2386 Søgne Røde Kors Hjelpekorps - Avd. Beredskapsvakt
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket ATV/beltesats, henger og slede
les mer>>P 2387 Marit Dorthea Jølle - Restaurering av verneverdig skipperhus i Eikvåg
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av verneverdig skipperhus i Eikvåg
les mer>>P 2388 Ulefos Hovedgaard - Restaurering av fasader
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til restaurering av fasadene på Ulefos Hovedgaard
les mer>>P 2390 Åsne Sunniva Søreide - Restaurering av stabburet i rekketunet i Færevåg
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av stabbur i rekketunet Færevåg
les mer>>P 2392 Marit og Jo Olav Kvarberg - Restaurering av våningshuset på Odde
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av det gamle våningshuset på Odde
les mer>>P 2394 Fosnes kommune - Nytt tak på Steinstua
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt tak på Steinstua
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss