1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 170 Stiftelsen M/K Andholmen
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 100.000 til restaurering av "englandsfareren" M/K Andholmen.
les mer>>P 166 Stiftelsen Anna Rogde - restaurering
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 100.000 til reparasjon av "Anna Rogde", en av verdens eldste seilende skonnerter.
les mer>>P 164 Follo Museum - Restaurering av trebåter
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget tilsammen kr. 68.000 til restaurering av båter og til reparasjon av museumshavn.
les mer>>P 159 1. Langesund sjøspeidergruppe
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 40.100 til diverse båtutstyr.
les mer>>P 151 Stiftelsen Losskøyta Frithjof II - Restaurering
25.03.99
... fikk på styremøtet 25. mars 1999 innvilget kr. 70.000 til nedbetaling av lån tatt i forbindelse med restaurering av båten. Båten benyttes i arbeidet med barn og unge.
les mer>>P 139 Stiftelsen Skibladnerhuset
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 650.000 til vernebygg for vinteropplag av D/S Skibladner
les mer>>P 130 Stiftelsen Christian Radich - Restaurering
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 1 mill. til restaurering av skoleskipet "Christian Radich".
les mer>>P 107 Frammuseet - "Gjøa" - Restaurering
16.03.98
... fikk på styremøte 16. mars 1998 innvilget kr. 350.000 til restaurering og sikring av polarfartøyet "Gjøa".
les mer>>P 96 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - restaurering
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 500.000 til restaurering av S/S "Styrbjørn".
les mer>>P 65 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Restaurering
29.08.96
... fikk på styremøte 29. august 1996 innvilget kr. 1.000.000 til restaurering av "Statsraad Lehmkuhl".
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss