1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3858 Norsk Folkehjelp Hå - Utstyr til nyoppstartet søk- og redningsgruppe

05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3857 Ramnes Historielag - Utskifting av bunnstokk etc. i Lucasstua på Bygdetunet Brår
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3856 Jonas Rosenvold - Restaurering av tømmervegg på Søm gård

05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3854 Norsk Folkehjelp Vegglig og Rollag - ATV/"terreng ambulanse" til barmarks redningstjeneste
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3853 Stiftelsen Sula Fyr - Rehabilitering av uthuset ved Sula Fyr
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3852 Varanger museum IKS - Avd. Vardø - Sikringsmidler for den gamle Turnhallen i Vardø
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 220.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3851 Stiftelsen Lillehammer museum – Oppgradering av sikringsanlegget
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 308.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3850 Kjerringøy handelssted - Restaurering av ildsteder
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 384 Follo Museum - Brannvarsling
10.04.02
... fikk innvilget kr. 134.000 til brannvarslingsanlegg ved Follo Museum.
les mer>>P 3849 Nordlandsmuseet - Bodø - Brann- og innbrudds anlegg
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2987 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss