1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2928 Halvor Hoel – Istandsetting av bryggerhuset på Nergard’n Frilset i Eidsvoll kommune
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2930 Foreningen Skibbåtsværs Venner – Skifte av tak på Skibbåtsværs Fiskerhjem
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2929 Hol Sokn - Hol gamle kirke
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til tjærebreing av Hol gamle kirke
les mer>>P 2932 Stiftelsen Arbeidskollektivet - Hjelms gate 5
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring av Hjelms gate 5
les mer>>P 2933 Norske Kvinners Sanitetsforening – Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til konferansen «Barndommen kommer ikke i reprise»
les mer>>P 2935 - Sør-Troms museum – Sikkerhetsutstyr for skonnerten «Anna Rogde»
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 45.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2936 Norsk Maritimt Museum - sikring
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til sikring av kunstsamling
les mer>>P 2937 Margaret Guve – Sikring og istandsetting av Mekal Nilsabrygga i Gratangen
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2939 Setesdalsbanen - Grovane stasjon
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utskifting av brannvarslingsanlegg ved Grovane stasjon på Setesdalsbanen
les mer>>P 2940 Norges Røde Kors - Gartnerløkka nettverkshus
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kjøkkenoppgradering
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss